การนำหลักการจัดการไปใช้ในชีวิตประจำวัน

          ในปัจจุบันนี้ประชากรมีการทำงานที่เร่งด่วนต้องเผชิญกับปัญหาหลายๆด้านด้วย  ทุกคนที่ประกอบอาชีพจะต้องรีบร้อนกับการออกทำงานตั้งแต่เช้าตรู่ กว่าจะกลับถึงบ้านก็มืดแล้วต้องทำเช่นนี้ทุกๆวันเป็นประจำเพื่อให้ทันต่อการทำงานเมื่อทุกคนทำงานก็จะต้องมีการแข่งขันกันลงมือปฏิบัติงานตามความสามารถของแต่ละบุคคลและแต่ละคนจะมีความสามารถไม่เท่ากัน จะได้เปรียบเสียเปรียบกันก็ตรงนี้นี่แหละ                 

          ดังนั้นการที่เราจะนำหลักการจัดการไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั้น เราจะต้องมีการทำงานที่ดีและมีการวางแผนในการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อการทำงานของเราจะได้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เมื่อเรารู้หลักของการทำงานแล้ว เราก็สามารถเริ่มลงมือปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่โดยจะต้องมีการลงมือปฏิบัติงานอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่ได้มีการวางแผนเอาไว้ หลักการจัดการจึงมีความสำคัญมากต่อผู้ที่จะประกอบอาชีพทำธุรกิจเป็นของตัวเอง เพราะถ้าเราจะเลือกทำธุรกิจอะไรนั้นเราจะต้องมีการควบคุมการทำงานของเราให้เป็นไปตามที่ได้มีการประชุมเอาไว้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การนำหลักการจัดการไปใช้ในชีวิตประจำวันความเห็น (1)

ครูแว่น
IP: xxx.143.144.242
เขียนเมื่อ 
อย่าลืมเขียนต่อให้เสร็จนะจ๊ะ