เทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา คือ
เทคโนโลยีการศึกษา คือ กระบวนการอันละเอียดซับซ้อนมีบูรณาการที่เกี่ยวกับคน การดำเนินการ ความคิด เครื่องมือ และองค์กร เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และการประดิษฐ์/สร้าง การปรับใช้ การประเมิน และการจัดการคำตอบต่อปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ทั้งปวงของมนุษย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีการศึกษาความเห็น (0)