การนำหลักหัวใจเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้


หัวใจเศรษฐกิจพอเพียง

การนำหลัก หัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในด้าน ICT ของ มศว.


       ในยุคปัจจุบันนี้ ทรัพยากรมนุษย์ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญในการที่จะพัฒนาองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ต่างก็ต้องการบุคคลกรที่มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพ เพื่อจะมาช่วยเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า มีประสิทธิภาพ  ยิ่งในยุคการสื่อสารแบบไร้พรมแดนด้วยแล้วบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน ICT ยิ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรเกือบทุกองค์กร เพราะในโลกยุคปัจจุบันนี้ ICT นับได้ว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ การที่จะมีบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพนั้นวิธีการหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ นิยมใช้กันก็คือต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น
       ดังนั้น  จึงต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในด้าน ICT เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้าน ICT  และทางด้านสารสนเทศ             ก็จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร้อมกันด้วย ซึ่งก็ต้องมีการนำเอาหลักธรรมเข้าไปผนวกด้วย   เพื่อที่จะให้บุคลากรดังกล่าวสามารถใช้ ICT อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ใช้ไปในทางที่ผิด ๆ  หาประโยชน์ส่วนตน  รู้จักการละทิ้งความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน รู้จักการให้และการเสียสละ   รู้จักการแสวงหาสิ่งที่ดีกว่ามากขึ้น คือพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนเอง  ซึ่งนี่ก็คือหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง    หมายความว่า การรู้จักการเสียสละความรู้ที่ตนเองมี ไปถ่ายทอดหรือไปแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น และนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสังคมประเทศชาติต่อไป

ICTICT ICT ICT
Reference แผนยุทธศาสตร์ที่  1 ของ มศว.
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 18292เขียนเมื่อ 9 มีนาคม 2006 23:20 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 18:19 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท