เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 ตอนเย็นเตรียมตัวกลับบ้านกะว่าพักผ่อนให้สบาย ที่ไหนได้เจอ อ.เม่ยค่ะ(หลบไม่ทัน)อ.เม่ย ถามว่า ตาวันนี้อยู่เวรปล่าว ยิ้มตอบไม่อยู่ค่ะ อ.เม่ย บอกว่า ช่วยทำการบ้านหน่อยซิ การบ้านค่ะการบ้านเรื่องการใช้ barcode ตาจำใจลิดปัญหาการใช้ barcode มาสองหน้ากระดาษก็การบ้านต้องทำค่ะ การนำปัญหาจากหน้างานเรื่องการใช้ barcode มาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาเพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพขึ้น ดีใจจังที่มีส่วนช่วย