KM นครสวรรค์นะคะ

ชาว KM คะ

เครือข่าย KM นครสวรรค์มี 16 เครือข่าย มีทั้งรพศ. 1 แห่ง รพช.12 แห่ง  รพ.สังกัดกลาโหม 2 แห่ง รพ.เอกชน 1 แห่ง ได้ร่วมกระบวนการ KM ของจังหวัดนครสวรค์ โดยใช้ model tona ของ ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด ได้ Knowledge vision : KV. 6ประเด็น คือ

1.การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ( DM.)

2.การดูแลผู้ป่วยโรคถุงลมโปร่งพอง ( COPD.) 

3.ความคลาดเคลื่อนทางยา (Medication Error )

4.การพัฒนาความสมบูรณ์ของเวชระเบียน ( Medical Record )

5.บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ  ( EMS.)

6.มาตรฐานการคลอดเพื่อแก้ปัญหาภาวะทารกแรกเกิดขาดอ๊อกซิเจน ( Birth Asphyxia)

KV.6 ประเด็นนี้เครือข่ายทั้ง 16เครือข่าย ร่วมกระบวนการ KM.ตลอดและขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จและทำการประเมินผลแล้วคะ 

จะเผยแพร่รายละเอียดต่อไป 

คชาภรณ์ (จั๊บ)   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คชาภรณ์ความเห็น (0)