มาดู Kcenter กันต่อนะคะ คราวนี้ถึงคอลัมน์ของ ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ซึ่งส่วนใหญ่เราก็ศิษย์อาจารย์ แหล่งความรู้ที่ไม่หวงห้าม ก็คือ จากเอกสารความรู้ของ สคส. ละค่ะ และมีอื่นๆ บ้าง เพื่อความสะดวกในการ download หรือเปิดอ่านไฟล์ข้อมูล (ส่วนใหญ่จะเปิดด้วย pdf files) เราจึงได้ นำมาใส่ในฐานข้อมูล Kcenter ซึ่งได้จัดหมวดหมู่เป็นดังนี้ค่ะ

- การจัดการความรู้

  • ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ... เช่น เรื่อง เส้นทางสู่สังคมแห่งการเรียนรู้, ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
  • แนวคิดการจัดการความรู้ ... เช่น ปฏิบถ 15 แห่งการจัดการความรู้, นิยามการจัดการความรู้, ความหมายของการจัดการความรู้, คุณลักษณะของประเทศแห่งความรู้ ฯลฯ
  • วิธีการจัดการความรู้ ... เช่น การจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้, เครื่องมือคว้าความรู้ในคน : เพื่อนช่วยเพื่อน โมเดลการจัดการความรู้สู่บริบทไทย ฯลฯ

- ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice)

  • กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านตาก ... เป็นเรื่องที่ทีม KM ได้เคยไปเรียนรู้วิธีการจัดการความรู้ของ รพ.บ้านตาก เห็นของจริงแล้วประทับใจ เลยเอาข้อมูลที่มีการเผยแพร่มาฝากค่ะ
  • แนวคิดชุมชนแนวปฏิบัติ ... ชุมชนแนวปฏิบัติ การจัดการความรู้สายพันธุ์ใหม่
  • แนวทางการพัฒนา CoP ... การพัฒนาองค์กรจัดการความรู้ด้วย CoP

- แนวคิดการพัฒนาสังคม ... ดัชนีความสุขแห่งสหประชาชาติ

- สถานการณ์ตัวอย่าง การจัดการความรู้

  • สถานการณ์ตัวอย่าง ... การจัดการความรู้ของ ม.ธรรมศาสตร์, ราชการไทยก้าวไปกับ KM, การจัดการความรู้ กรมอนามัย, การจัดการความรู้ของประชาคมน่าน ฯลฯ
  • เรื่องเล่า ... ก่อนจะมาเป็น CKO, การจัดการความรู้ของ รพ.ภาคเหนือตอนล่าง ฯลฯ
  • ตลาดนัดความรู้ ...  ตลาดนัดความรู้การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์, ตลาดนัดความรู้ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นเยาว์

นี่เป็นเรื่องของ explicit ที่ของหน่วยงานที่มีการดำเนินการแล้ว และนำมาเผยแพร่นะคะ ก็คิดว่า อีกไม่นาน ของกรมอนามัยก็จะมี explicit เช่นนี้ไปเผยแพร่ได้เหมือนกัน