ทัวร์ Kcenter กรมอนามัย (4)

ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ... เพื่อความสะดวกในการ download หรือเปิดอ่านไฟล์ข้อมูล

 

มาดู Kcenter กันต่อนะคะ คราวนี้ถึงคอลัมน์ของ ความรู้ด้านการจัดการความรู้ ซึ่งส่วนใหญ่เราก็ศิษย์อาจารย์ แหล่งความรู้ที่ไม่หวงห้าม ก็คือ จากเอกสารความรู้ของ สคส. ละค่ะ และมีอื่นๆ บ้าง เพื่อความสะดวกในการ download หรือเปิดอ่านไฟล์ข้อมูล (ส่วนใหญ่จะเปิดด้วย pdf files) เราจึงได้ นำมาใส่ในฐานข้อมูล Kcenter ซึ่งได้จัดหมวดหมู่เป็นดังนี้ค่ะ

- การจัดการความรู้

  • ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ... เช่น เรื่อง เส้นทางสู่สังคมแห่งการเรียนรู้, ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้
  • แนวคิดการจัดการความรู้ ... เช่น ปฏิบถ 15 แห่งการจัดการความรู้, นิยามการจัดการความรู้, ความหมายของการจัดการความรู้, คุณลักษณะของประเทศแห่งความรู้ ฯลฯ
  • วิธีการจัดการความรู้ ... เช่น การจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้, เครื่องมือคว้าความรู้ในคน : เพื่อนช่วยเพื่อน โมเดลการจัดการความรู้สู่บริบทไทย ฯลฯ

- ชุมชนแนวปฏิบัติ (Communities of Practice)

  • กรณีศึกษา โรงพยาบาลบ้านตาก ... เป็นเรื่องที่ทีม KM ได้เคยไปเรียนรู้วิธีการจัดการความรู้ของ รพ.บ้านตาก เห็นของจริงแล้วประทับใจ เลยเอาข้อมูลที่มีการเผยแพร่มาฝากค่ะ
  • แนวคิดชุมชนแนวปฏิบัติ ... ชุมชนแนวปฏิบัติ การจัดการความรู้สายพันธุ์ใหม่
  • แนวทางการพัฒนา CoP ... การพัฒนาองค์กรจัดการความรู้ด้วย CoP

- แนวคิดการพัฒนาสังคม ... ดัชนีความสุขแห่งสหประชาชาติ

- สถานการณ์ตัวอย่าง การจัดการความรู้

  • สถานการณ์ตัวอย่าง ... การจัดการความรู้ของ ม.ธรรมศาสตร์, ราชการไทยก้าวไปกับ KM, การจัดการความรู้ กรมอนามัย, การจัดการความรู้ของประชาคมน่าน ฯลฯ
  • เรื่องเล่า ... ก่อนจะมาเป็น CKO, การจัดการความรู้ของ รพ.ภาคเหนือตอนล่าง ฯลฯ
  • ตลาดนัดความรู้ ...  ตลาดนัดความรู้การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์, ตลาดนัดความรู้ผู้ประกอบการทางสังคมรุ่นเยาว์

นี่เป็นเรื่องของ explicit ที่ของหน่วยงานที่มีการดำเนินการแล้ว และนำมาเผยแพร่นะคะ ก็คิดว่า อีกไม่นาน ของกรมอนามัยก็จะมี explicit เช่นนี้ไปเผยแพร่ได้เหมือนกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (0)