วันที่สับสน

วันนี้ค่อนข้างจะยุ่งพอสมควรเพราะว่ามีการขอเลื่อนการประชุม/อบรม KM เพราะอยู่ใกล้ช่วงเลือกตั้ง  เราพยายามติดต่อวิทยากร,อาจารย์จากพรพ.และหลายๆจังหวัด  แต่ก็ไม่สามารถเลื่อนได้ เพราะกระชั้นชิดมาก  วิทยากรไม่มีคิวให้แล้ว  จังหวัดอื่นก็ลงล็อคหมดแล้ว  ดูสับสนจัง  ทั้งๆที่การเตรียมประชุมต่างๆเตรียมการไว้หมดแล้วด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน OUALITYKANความเห็น (0)