AAR : สหเวชสร้างเสริมสุขภาพ

บอย สหเวช

    เมื่อวานผมรับปากกับคุณสุรีย์ คณะพยาบาลฯ ว่าจะเชิญชวนบุคลากรของคณะสหเวชศาสตร์ ไปร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกด้วย เพราะทางคณะฯ ซึ่งผมรับผิดชอบในโครงการสหเวชสร้างเสริมสุขภาพ และส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน โดยทุกวันพุธจะออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก สำหรับวันอื่น ๆ จะให้ทุกคนออกกำลังกาย fitness ที่ศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 ของโครงการฯ วันนี้จึงขอทำ AAR เพื่อปรับปรุงในรอบต่อไป

   AAR : สหเวชสร้างเสริมสุขภาพ สัปดาห์ที่ 2

 • สิ่งที่คาดหวังจากการไปร่วมออกกำลังกายกับคณะพยาบาลฯ
  - มีบุคลากรของทั้ง 2 คณะ ไปร่วมออกกำลังกายที่คณะพยาบาลศาสตร์
  - มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมออกกำลังกาย
  - ได้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของทั้ง 2 คณะ 
 • สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังจากการไปร่วมออกกำลังกายกับคณะพยาบาลฯ
  - ทางคณะพยาบาลจัดเตรียมน้ำไว้บริการสำหรับผู้ไปร่วมออกกำลังกาย
  - คณะพยาบาลฯ แจกแผ่นซีดี การเต้นแอโรบิคให้กับบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ทุกคนที่ไป  ร่วมออกกำลังกาย
  - มีผู้บริหารของคณะพยาบาลฯ มาร่วมออกกำลังกายด้วย (ผศ.ดร.นงนุช โอบะ)
  - คุณสุรีย์มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค
  - คุณชรินทร์ และคุณดาวรุ่ง หลังจากเต้นแอโรบิค เสร็จไปวิ่งรอบสระด้านหน้าคณะฯ ต่อ
 • สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวังจากการไปร่วมออกกำลังกายกับคณะพยาบาลฯ
  - บุคลากรยังไปเข้าร่วมน้อย
 • สิ่งที่จะปรับปรุงในครั้งต่อไป
  - สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในคณะ

                                                                                                                    บอย
                                                                                      ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#aar

หมายเลขบันทึก: 18266, เขียน: 09 Mar 2006 @ 19:00 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์
IP: xxx.136.130.205
เขียนเมื่อ 
 • ขอขอบคุณอาจารย์บอยที่กรุณาจัดทำอะไรดีๆ ให้กับส่วนรวม
 • เรียนเสนอให้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาบรรยาย เพื่อให้อาจารย์ ทีมงาน และนิสิตนักศึกษาเข้าใจถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย
 • คณะสหเวชศาสตร์มีเครื่องมือวัดปริมาณกล้ามเนื้อ ไขมัน มวลกระดูก...อะไรอีกตั้งหลายอย่าง น่าจะลองไปจัดกิจกรรมตรวจวัดอาจารย์ ทีมงาน และนิสิตนักศึกษาดู
 • เรียนเสนอให้จัดนิทรรศการส่งเสริมสุขภาพระหว่างคณะแพทย์ พยาบาล สหเวชศาสตร์ดูก็น่าจะดี (ควรทำร่วมกับการบรรยาย สาธิต เพื่อให้เกิด event หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงคณะ)
 • ถ้ารวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบ เช่น อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ผลการตรวจทุกอย่าง กิจกรรมที่ทำ(ชั่วโมง/วันหรือสัปดาห์) อาจจะรวบรวมเป็นผลงานศึกษาวิจัยไปตีพิมพ์ได้ต่อไป
 • ถ้าจัดกิจกรรมให้เป็นของนิสิตนักศึกษาได้น่าจะดีมาก นิสิตเขาก็มีกิจกรรมดีๆ เช่น ใส่บาตรทุกวันพฤหัสบดี ฯลฯ
บอย สหเวช
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ คุณหมอวัลลภมากครับ สำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  การดำเนินงานของโครงการสหเวชสร้างเสริมสุขภาพได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน มีการให้บริการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากรทุกคนทางด้านสหเวชศาสตร์ คือ ตรวจผลเลือด ตรวจ ABI ตรวจความหนาแน่นของกระดูก ตรวจเอกซ์เรย์ปอด และตรวจสมรรถภาพทางกาย มีการเก็บข้อมูลของทุกคนก่อนเข้าร่วมโครงการ และ จะมีการตรวจสุขภาพของทุกคนอีกครั้งหลังโครงการครับ เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพ สำหรับทางคณะพยาบาลฯ มีการตรวจสุขภาพเช่นกัน เนื่องจากทางคณะพยาบาลฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก สสส.