I love you "point" (3)

   วันนี้ขอเขียนความรู้สึกที่ลูกศิษย์มีต่อผู้ช่วยศาสตร์เพ็ญศรี วรรณฤมล เนื่องในโอกาสที่คณะฯ จะจัดงานมุฑิตาจิตให้แด่อาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2549 ต่อนะครับ

  • ขอให้อาจารย์ประสบความสำเร็จกับสิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่ตั้งใจไว้นะค่ะ ด้วยความเคารพ นิตยา
  • ถึง อ.เพ็ญศรี ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ขอให้อาจารย์และครอบครัว มีความสุข สุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการค่ะ  นิตยา CVT 3
  • ถึง อ.เพ็ญศรี ดิฉันเป็นนิสิตคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์ รู้สึกมีความประทับใจอาจารย์มากค่ะ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขตลอดไปค่ะ นิสิต CVT 3
  • ขอบพระคุณอาจารย์ที่มอบความรู้ให้กับพวกเรา ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง CVT ปี 3
  • ขอบคุณครับอาจารย์ สำหรับความรู้ทางด้าน Bacteria และการดูแลเอาใจใส่นิสิตเป็นอย่างดี ผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ครับ ที่อาจารย์คอยจู้จี้จุกจิก และจ้ำจี้จ้ำไชพวกผม ผมเข้าใจครับ เพราะ Lab Bacteria เป็น Lab ที่คอยดูแลเอาใจใส่และความละเอียดรอบคอบครับ รักษาสุขภาพนะครับ อาจารย์หวังว่าจะได้พบกันอีกนะครับ
  • ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนพระบารมีขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จงช่วยโปรดบันดาลให้ อ.เพ็ญศรี มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และมีความสุข เทอญ สิริวุฒิ มีแก้ว นิสิต CVT รุ่น 6
  • เรียน อ.เพ็ญสรี จากที่ได้เรียนกับ อ.เพ็ญศรี มานะค่ะ อาจารย์สอนเข้าใจค่ะ ง่ายต่อการทำความเข้าใจค่ะ ขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมาก ๆ นะค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง น.ส.ขวัญเรือน คุ้งโพ สหเวชศาสตร์ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  • รักและเคารพอาจารย์ ขอให้อาจารย์สุขภาพดี อายุยืน 10,000 ปี ความดีของอาจารย์จะอยู่คู่ศิษย์ตลอดไป แบคทีเรียจงเจริญ MT

I love you "point" (1)

I love you "point" (2)

                                               บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)