การสอนแบบไตรสิกขา

  ติดต่อ

  ปี 2549 นี้ เป็นปีแห่งการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอเสนอวิธีการสอนแบบไตรสิกขา ที่จัดเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่อยู่บนพื้นฐานวิถีชีวิตของชาวพุทธ  

     .....การจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีอายุยืนนานถึง 2549 ปีมาแล้ว เป็นวิธีการสอนแบบบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นองค์รวม มีร่างกายที่สมบูรณ์และมีจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรม จริยธรรม......
          โรงเรียนใดสนใจ การจัดการเรียนรู้แบบนี้..เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะมีคุณธรรมจริยธรรม ตามที่พึงประสงค์ ทั้งผู้บริหารและครูในโรงเรียนทุกคน ควรได้รับการอบรมพร้อมกัน จะได้ช่วยกันจัดการเรียนการสอน...ดังนั้น โรงเรียนใด สนใจเชิญแจ้งความจำนงและสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา สพท.พะเยา1 โทร 054-431122 ต่อ 141-144ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1

หมายเลขบันทึก: 18272, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-01 12:43:20+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)