GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การสอนแบบไตรสิกขา

ปี 2549 นี้ เป็นปีแห่งการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอเสนอวิธีการสอนแบบไตรสิกขา ที่จัดเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่อยู่บนพื้นฐานวิถีชีวิตของชาวพุทธ

     .....การจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีอายุยืนนานถึง 2549 ปีมาแล้ว เป็นวิธีการสอนแบบบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นองค์รวม มีร่างกายที่สมบูรณ์และมีจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรม จริยธรรม......
          โรงเรียนใดสนใจ การจัดการเรียนรู้แบบนี้..เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะมีคุณธรรมจริยธรรม ตามที่พึงประสงค์ ทั้งผู้บริหารและครูในโรงเรียนทุกคน ควรได้รับการอบรมพร้อมกัน จะได้ช่วยกันจัดการเรียนการสอน...ดังนั้น โรงเรียนใด สนใจเชิญแจ้งความจำนงและสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา สพท.พะเยา1 โทร 054-431122 ต่อ 141-144ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 18272
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)