การสอนแบบไตรสิกขา

ปี 2549 นี้ เป็นปีแห่งการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ขอเสนอวิธีการสอนแบบไตรสิกขา ที่จัดเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่อยู่บนพื้นฐานวิถีชีวิตของชาวพุทธ

     .....การจัดการเรียนรู้แบบไตรสิกขา จัดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีอายุยืนนานถึง 2549 ปีมาแล้ว เป็นวิธีการสอนแบบบูรณาการ ทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นองค์รวม มีร่างกายที่สมบูรณ์และมีจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรม จริยธรรม......
          โรงเรียนใดสนใจ การจัดการเรียนรู้แบบนี้..เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะมีคุณธรรมจริยธรรม ตามที่พึงประสงค์ ทั้งผู้บริหารและครูในโรงเรียนทุกคน ควรได้รับการอบรมพร้อมกัน จะได้ช่วยกันจัดการเรียนการสอน...ดังนั้น โรงเรียนใด สนใจเชิญแจ้งความจำนงและสอบถามรายละเอียดการอบรมได้ที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษา สพท.พะเยา1 โทร 054-431122 ต่อ 141-144ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 18272, เขียน: 09 Mar 2006 @ 20:29 (), แก้ไข: 01 May 2012 @ 12:43 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)