ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (24) ชั่วโมง ลปรร. เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ตอนที่ 4 เรื่องเล่า กลุ่มคนเก่ง หัวใจแกร่ง

กลุ่มนี้ Facilitator ของเราก็คือ คุณรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ และ Note taker คือ คุณพัชราภรณ์ เปรมรัศมี น้องหนูมือ note ทั้งคู่มาจาก ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปางนี่เอง

 

กลุ่มที่ 11 ค่ะ กลุ่ม คนเก่ง หัวใจแกร่ง ... หนักแน่นจริงๆ กลุ่มนี้ Facilitator ของเราก็คือ คุณรุ่งรัศมี ศรีวงศ์พันธ์ และ Note taker คือ คุณพัชราภรณ์ เปรมรัศมี น้องหนูมือ note ทั้งคู่มาจาก ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปางนี่เองค่ะ

กลุ่มนี้มีชมรมผู้สูงอายุ กับสาขาสภาผู้สูงอายุ คุณพ่อที่อยู่สาขาสภาผู้สูงอายุเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้มาเล่าเรื่อง ท่านได้เล่าถึงกิจกรรมที่ทำกันในชมรมผู้สูงอายุ และแถมกิจกรรม สาขาผู้สูงอายุอีกด้วย นั่นก็คือ

 • ในฐานะจังหวัด สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ เรามีกิจกรรมในการดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดที่รับผิดชอบ และมีสมาชิกในเครือข่าย คือ ชมรมผู้สูงอายุ เชียงใหม่มี 500 กว่า ของกำแพงเพชร มี 120 กว่า จึงเป็นส่วนที่เราจะต้องประสานงานกับราชการ ท้องถิ่น ในเรื่อง งบประมาณ นี่คือ หน้าที่ของสาขาสภาผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมของชมรมฯ หลักการของการตั้งชมรม เรามีสถานที่ มีข้อบังคับ คณะกรรม ปีหนึ่งมีกรรมการใหญ่
 • กิจกรรม เช่น
  ... การออกกำลังกาย บางชมรมทุกวัน บางชมรมสัปดาห์ละ 3 วัน
  ... บางชมรมมีผู้สูงอายุเก่งดนตรีไทย ซื้อเครื่องดนตรีมาเล่น สอนเด็ก และขับกล่อม
  ... นอกจากนั้น มีเพื่อนช่วยเพื่อน ในลักษณะที่ใครบาดเจ็บก็ไปเยี่ยม ใครเสียชีวิตก็ไปเยี่ยม
  ... มีกิจกรรมนวดแผนไทย
  ... เบี้ยยังชีพ
 • และกิจกรรมหลายๆ ด้านที่เราเอามา มีชมรมภาคเหนือมีวัตถุดิบเยอะ ก็สานกระบุงตระกร้า สอนให้สมาชิก จัดหารายได้ ก็ถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่ง
 • ที่ชมรมบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ก็หาแรงจูงใจที่จะสร้างงานขึ้นมา กิจกรรมก็ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง ถึงวันสำคัญของผู้สูงอายุ 3 เมย. ก็จัดงานวันสำคัญทางศาสนา
 • กิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุกำแพงเพชร คือ การออกกำลังกาย ซึ่งเรามีแผ่น CD เราปรับวิธีการบูรณาการจากสภาผู้สูงอายุ มาออกกำลังกายเช่นเดียวกับที่นำเสนอเมื้อกี้ และมีเพลงด้วย นี่คือความภาคภูมิใจ และที่กำแพงเพชร เราออกทุกวัน ตี 5 ไม่เว้นวันหยุด ออกอย่างยั่งยืนแล้ว
 • และเรื่องการสร้างสุขภาพช่องปาก ดำเนินสะดวก เป็นชมรมนำร่องของกลุ่มเรา
 • ก็ได้คุยกันว่า แนวความคิดของกองทันตฯ ได้ให้ความคิดนำร่อง พวกเราก็จะรับไปดำเนินการครับ

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)