ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (22) ชั่วโมง ลปรร. เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ตอนที่ 2 เตรียมกลุ่ม

ดิฉันได้เกริ่นนำ ถึง ชมรมผู้สูงอายุนำร่องที่มีการดำเนินการไปแล้ว และจะมาเป็นตัวหลักนำคุยในวันนี้ ซึ่งชมรมผู้สูเหล่านี้ จะมีแทรกอยู่ในทุกๆ กลุ่มที่จัดไว้เบื้องต้นแล้ว

 

ครั้งนี้ประชากรผู้เข้าประชุมมากมายจริงๆ เราพยายามที่จะแบ่งกลุ่มให้มีจำนวนน้อยที่สุด แต่ก็จำกัดด้วยจำนวน Fa และ Note ที่จะระดมมาร่วมด้วยช่วยกันได้ โดย main หลักก็คือ Fa และ Note ของศูนย์อนามัยที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม ลปรร. ในครั้งนี้ ก็คือ ศูนย์ฯ 4, 8, 9, 10 และบวกกับเจ้าภาพส่วนกลาง คือ กองทันตฯ และสำนักส่งเสริมสุขภาพ + เครือข่ายที่มาช่วยเหลือ ก็คือ ศูนย์พัฒนาอนามัยพื้นที่สูง ลำปางนี่เอง ... พี่น้องชาวกรมอนามัยทั้งหมดนี้ ได้มาร่วมด้วยช่วยกัน เป็นผู้นำคุยในกลุ่ม เพื่อที่จะให้ได้เรื่องเล่า ที่เป็นประโยชน์ แบบตัวแบบ ที่ผู้ร่วมคุยในกลุ่มจะได้ประโยชน์มากที่สุดละค่ะ ... เรามีการเตรียมกลุ่มกันก่อนหน้านี้เล็กน้อย ในบันทึกนี้ค่ะ ... ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (17) ชั่วโมง ลปรร. เรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ตอนที่ 1 เตรียม Fa และ Note

ตอนนี้เริ่มจะ ลปรร. กันแล้ว ดิฉันได้เกริ่นนำ ถึง ชมรมผู้สูงอายุนำร่องที่มีการดำเนินการไปแล้ว และจะมาเป็นตัวหลักนำคุยในวันนี้ ซึ่งชมรมผู้สูเหล่านี้ จะมีแทรกอยู่ในทุกๆ กลุ่มที่จัดไว้เบื้องต้นแล้ว ชมรมผู้สูงอายุเหล่านี้ได้แก่

กิจกรรมที่ชมรมผู้สูงอายุนำร่องเหล่านี้ได้ทำกันมาแล้ว ก็คือ

  • ให้คำแนะนำ / เป็นตัวอย่างที่ดี เรื่อง สุขภาพช่องปาก
  • เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
  • แกนนำผู้สูงอายุ และขยายเครือข่ายแกนนำ
  • รณรงค์ ดูแลสุขภาพช่องปาก / แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
  • ผู้สูงอายุตรวจฟัน และส่งต่อมารับการรักษาที่ โรงพยาบาล
  • จัดทำสื่อการเรียนรู้
  • ขยายเครือข่าย ดูแลเด็ก ประชาชนทุกกลุ่มวัย

กลุ่ม ลปรร. มีเวลาคุยกันประมาณ 1 ชม. ครึ่ง ถึง 2 ชม. และมานำเสนอกลุ่มละ 5 นาทีค่ะ

บันทึกหน้า และต่อๆ ไป มาลองฟังเรื่องเล่าของแต่ละกลุ่มนะคะ

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)