รหัสแท่ง(Barcode) ไอ้แถบดำๆ ข้างกล่องนี้มันคืออะไรเหรอ?

รหัสแท่งแต่ละตัว จะระบุรายละเอียดของตัวสินค้าแต่ละชนิด ตัวเลขของแท่งจะถูกแบ่งออกเป็นหมู่ๆ เพื่อกำหนดลักษณะและรายละเอียดของสินค้า
      รหัสแท่ง คือ สัญลักษณ์ที่อยู่ในรูปของแท่ง สามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง Scanner รหัสแท่งประกอบด้วย แท่งที่มีสีเข้ม และช่องว่างที่มีสีอ่อน แท่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของตัวเลข หรือตัวอักษร ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล เมื่อมีกิจกรรมใดๆเกิดขึ้น ระบบจะจัดการโดยอัตโนมัติทันที เช่น เมื่อเกิดการขายก็จะตัด Stock ทันที อาจมีการตั้ง Re-order Point เพื่อสั่งซื้อสินค้าโดยอัตโนมัติ เมื่อสินค้ามีปริมาณลดลงจนถึงระดับ Re-order Point ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์สินค้าขาดมือ

      รหัสแท่งแต่ละตัว จะระบุรายละเอียดของตัวสินค้าแต่ละชนิด ตัวเลขของแท่งจะถูกแบ่งออกเป็นหมู่ๆ เพื่อกำหนดลักษณะและรายละเอียดของสินค้า เช่น ประเทศผู้ผลิต รหัสผู้ผลิต รหัสสินค้า และหมายเลขตรวจสอบ รหัสแท่ง หนึ่งหมายเลขจะใช้กับสินค้าเพียงชนิดเดียว

      รหัสแท่งนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายทาง ตั้งแต่ผู้ส่งวัตถุดิบเข้าโรงงาน บริษัทผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก โดยเริ่มจากผู้ส่งวัตถุดิบนำวัตถุดิบมาส่งให้กับผู้ผลิต ก็จะมีการอ่านรหัสแท่งของวัตถุดิบนั้น และข้อมูลที่ได้ก็จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลว่าขณะนี้มีวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเท่าไร รวมของเดิมแล้วเป็นเท่าไร และในขณะที่ทำการผลิตก็จะต้องมีการนำวัตถุดิบออกมาใช้โดยทุกครั้งที่นำมาใช้จะต้องสแกนรหัสแท่งทุกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลในฐานข้อมูลถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด หลังจากผลิตออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วก็จะต้องให้รหัสแท่งกับสินค้านั้น และจัดส่งสินค้านั้นไปให้แก่ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก และกระบวนการต่อไปก็จะมนลักษณะเช่นเดิม แต่อย่างไรก็ตามการจะนำรหัสแท่งมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดควรจะมีการนำเทคโนโลยีอย่างอื่นเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าว คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทางอิเลคโทรนิค (Electronic Data Interchange : EDI) ซึ่งก็คือการส่งข้อมูลและเอกสารที่ใช้ประจำที่มีแบบมาตรฐานผ่านจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง โยใช้สายโทรศัพท์หรือสายเช่าตรงติดต่อกัน เป็นการเปลี่ยนกระบวนการทางธุรกิจจากเดิมที่มีความยุ่งยาก และล่าช้าเพราะต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอนกว่าที่ข้อมูลจากผู้ส่งจะถึงผู้รับต้องใช้เวลานาน แต่ถ้านำEDI มาใช้จะช่วยลดเวลาเหล่านั้นลง และยังช่วยลดความผิดพลาดจากการทำงานของคน (Human Error) และเมื่อนำ Barcode และ EDI มาใช้ร่วมกัน เมื่อสินค้าตัวใดในร้านค้าปลีกลดลงจนถึงจุด Re-order Pointระบบก็จะทำการสั่งซื้อสินค้านั้นโดยอัตโนมัติ

เมื่อทราบกันแล้วว่า Barcode คืออะไร เรามาลองดูกันบ้างว่าแล้วมันมีประโยชน์อะไรบ้าง

1. ใน Barcode จะระบุรายละเอียดของสินค้า ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็รวมไปถึง ประเทศผู้ผลิต อย่างประเทศไทยมีเลข 885 เป็นเลขประจำตัว ดังนั้นถ้าเราเห็นว่าสินค้าใดมีรหัสแท่งที่ขึ้นต้นด้วย 885 ก็ทราบได้ทันทีว่าสินค้านั้นผลิตในประเทศไทย เป็นของไทย จึงเป็นประโยชน์ต่อการเลือกซื้อสินค้า


2. ทำให้การรับสินค้าสะดวกรวดเร็วขึ้น เพราะได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง และสามารถเตรียมพื้นที่ก่อนการรับสินค้าได้

3. เพิ่มความสามารถในการติดตาม การหยิบสินค้าสินค้าได้ถูกต้องมากขึ้น สามารถบ่งชี้สถานที่ที่เก็บสินค้าได้อย่างแม่นยำ

4. เป็นระบบสากลที่ไม่ซ้ำซ้อน ใช้ได้ทั่วโลก ทุกอุตสาหกรรม ปลอดภัย เพราะมีความยาวคงที่ เป็นตัวเลขทั้งหมด และมีเลขตรวจสอบที่เป็นมาตรฐาน รหัสสินค้าและบริการจะไม่มีการซ้ำซ้อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดความเห็น (1)

plavanspiral
IP: xxx.28.117.236
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูล ความรู้ที่ลงไว้