วารสารศูนย์ฯ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มค.-มีค. 49)

สื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน

                    วันนี้ได้ส่งต้นฉบับวารสารศูนย์บริการวิชาการ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2549 ให้ทางโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิมพ์ให้ จุดเน้นของบทความในฉบับนี้คือ การนำเสนอความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพ การใส่ใจและเอื้ออาทรกันในสังคม อาทิ อาจารย์ปนัดดา  ญวนกระโทก ได้นำเสนอบทความเรื่อง การฝึกเป็นผู้ให้ ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สังคมที่ดีในปัจจุบัน      เทคนิคในการดูแลและให้ความช่วยเหลือเด็กออทิสติก    โดยอาจารย์สาวิตรี  รุญเจริญ นอกจากนี้ยังมีบทความที่เน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เช่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบลอจิสติกส์ของไทยกับการแก้ไขวิกฤติน้ำมัน    จากอาจารย์ทรงศรี  อัครางกูร  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ให้ความสนใจส่งบทความมา  ตีพิมพ์ในวารสารศูนย์ฯ 

                     กว่าต้นฉบับจะเสร็จเรียบร้อยนั้น ทางทีมกองบก.ต้องทำงานค่อนข้างหนักมากๆ ในการพิจารณาบทความแต่ละเรื่องเพื่อลงตีพิมพ์ โดยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสารศูนย์ฯ และเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทีมกองบก. ที่ให้ข้อแนะนำและพัฒนางานตลอดมา และที่ขาดไม่ได้ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง คือท่านบก.วารสาร (ผศ.กันยรัตน์ โหละสุต)ที่เป็นที่ปรึกษาให้แนวคิด และกำลังใจในการทำงานมาโดยตลอด

        วารสารศูนย์ฯ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 คงเผยแพร่ได้ประมาณปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะ รอติดตามอ่านกันนะคะ

ผู้จัดการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วารสารศูนย์บริการวิชาการความเห็น (0)