ขับเคลื่อน KM ประเทศไทย

จ๊ะจ๋า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Theme การเคลื่อนงานของสคส. ในปี 2549 คือ Networking สร้างพลัง KM ที่ยิ่งใหญ่ โดยให้หลายหน่วยงานช่วยเหลือกันเอง แบบเพื่อนช่วยเพื่อน การจับภาพในเชิงลึกมากขึ้น การติดตามผลงาน บทบาทของภาคีต่างๆ มากขึ้น
       นี่คือ Theme การเคลื่อนงานของสคส. ในปี 2549 ซึ่งมียุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนด้วย CoP และ KMIA ไปสู่งานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ 3  ซึ่งมีกำหนดจัดในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2549 ณ ไบเทค บางนา ซึ่งการขับเคลื่อน KM ในปีนี้จะต่างจากปี 2548 โดยเน้นทำหน้าที่ Networking สร้างพลัง KM ที่ยิ่งใหญ่  โดยให้หลายหน่วยงานช่วยเหลือกันเอง แบบเพื่อนช่วยเพื่อน การจับภาพในเชิงลึกมากขึ้น การติดตามผลงาน บทบาทของภาคีต่างๆ มากขึ้น  ซึ่งต่างจากปี 2548 ที่เน้นการ Training และ Workshop
  กุญแจสำคัญคือ  "ขับเคลื่อน KM ประเทศไทย" ได้แก่ จดหมายข่าว เวที KMติดดาว Blog และงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ และยังมีเวที KM และเวทีนวัตกรรม อันได้แก่ เวทีการเรียนรู้และเวทีเยาวชนสร้างสรรค์ ซึ่งจะจัดทั่วประเทศ และในการขับเคลื่อน KM มีเวที 3 ระดับคือ 
     - เวที KM ติดดาว
     - เวที LO (Learning Organization) ไปสู่ KMIA
     - Innovation (KM+ LO)
      ไปสู่ "มหกรรมการจัดการความรู้" คาดว่าจะผู้ร่วมจัดงาน (Partnerships) มากมายและผู้ชมหลั่งไหลเข้ามาในงานครั้งนี้ เพราะเริ่มมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเห็นความสำคัญของการจัดการความรู้กันมากขึ้น ดิฉันอยากเห็นสังคมของเราเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  โดยการดำเนินการพร้อมกันของภาคีที่หลากหลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM creativeความเห็น (0)