มาแล้วค่ะ    รอกันน๊านนานเลยนะคะสำหรับผลการพิจารณารางวัล KM BIO Award 2005  ซึ่งย่อมาจาก  KM Blog Intelligent User Organization Award 2005  ของ Gotoknow ที่จะให้แก่ชุมชนองค์กรที่มีการใช้บล็อก Gotoknow ในการขับเคลื่อน KM ขององค์กรได้เก่งที่สุดในปี พ.ศ. 2548 (ตั้งแต่เปิด Gotoknow – ม.ค. 49)               

         คณะกรรมการได้รวบรวมข้อเสนอแนะการพิจารณารางวัลเพื่อสร้างเกณฑ์การคัดเลือกหลักๆ  ดังนี้ค่ะ


1. ชุมชนมีการเขียนอย่าง active                      
2.  มีปฏิสัมพันธ์ในชุมชน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. มีการใส่ข้อมูลประวัติเพื่อสร้าง Identity  ของคนในชุมชน และสร้างความน่าเชื่อถือในชุมชน
4. เกิดแนวคิดใหม่(นวัตกรรม) ที่นำไปใช้ประโยชน์ได้
  
               

         กว่าจะพิจารณาคัดเลือกชุมชนองค์กรที่เข้าตามเกณฑ์ไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ (ถือว่ายากเลยหล่ะ)   โดยพิจารณาชุมชนองค์กร (แต่ละชุมชนก็มี blog ตั้งแต่ 10 – 90 blog)  ว่าชุมชนที่พิจารณานั้นแต่ละ blog ในชุมชนมีการเขียนอย่าง active ไหม   มี blog ไหนในชุมชนถูกทิ้งร้างหรือแผ่วปลายไปบ้าง    มีปฏิสัมพันธ์/ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่าง blog ในชุมชน (comment, link, เขียนแลกเปลี่ยนเรื่องเดียวกัน, ฯลฯ)   มีการเกิดแนวคิดใหม่ หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์นำไปใช้ได้ในองค์กรหรือเปล่า  และมีการใส่ข้อมูลประวัติเจ้าของ blog เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในชุมชนไหม    เรียกว่ากว่าครบถ้วนทั่วในแต่ละชุมชนก็พิจารณากันอย่างหนักค่ะ   และแล้วเราก็ได้ชุมชนองค์กรใช้ Blog ที่ผ่านเข้ารอบมาดังนี้ ค่ะ

    ชุมชนองค์กรที่เข้าพิจารณารอบแรก  ได้แก่
                chumphon-km-station.gotoknow.org  (ชุมชน chumphon-km-station), hsrd.gotoknow.org (ชุมชนวิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข),  History.gotoknow.org (คลังความรู้ด้านประวิติศาสตร์),  ThaiUKM.gotoknow.org (คลังความรู้การจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย), DMCommune.gotoknow.org (คลังความรู้ด้านดูแลผู้ป่วยเบาหวาน),  nuqakm.gotoknow.org  (ชุมชนบล็อก ม.นเรศวร), Developers.gotoknow.org  (คลังความรู้ด้านการพัฒนา GotoKnow.org),  rajavitee.gotoknow.org (ชุมชนโรงพยาบาลราชวิถี), kkuphdis3.gotoknow.org  (ชุมชนสารสนเทศศึกษา ม.ขอนแก่น), nuh-km.gotoknow.org  (การจัดการความรู้ใน รพ. ม. นเรศวร), kmthanyarak.gotoknow.org  (เครือข่ายความรู้สถาบันธัญญารักษ์),  mrls.gotoknow.org  (เวชทำเบียนแห่งประเทศไทย), doaekm.gotoknow.org  (นักส่งเสริมการเกษตร),  itfm.gotoknow.org (คนวิทยุ), netman.gotoknow.org       (คนอินเตอร์เน็ต),  veckm.gotoknow.org  (เครือข่ายอาชีวศึกษา)   และ   roadmap.gotoknow.org  (Roadmap กศน. อีสาน)


        จากนั้นชุมชนองค์กรที่เข้ารอบ 2   มาได้แก่
-  hsrd.gotoknow.org              (ชุมชน วิจัยและพัฒนาระบบสาธารณสุข)
-  chumphon-km-station.gotoknow.org   (ชุมชน chumphon-km-station)

-  nuqakm.gotoknow.org        (ชุมชนบล็อก ม.นเรศวร),
-  kmthanyarak.gotoknow.org   (เครือข่ายความรู้สถาบันธัญญารักษ์)
-  doaekm.gotoknow.org    (นักส่งเสริมการเกษตร)
-  veckm.gotoknow.org    (เครือข่ายอาชีวศึกษา)
  

  

 

         และในที่สุด  ขอประกาศผลรางวัล KM BIO Award 2005    คือๆๆๆๆ........ 

 nuqakm.gotoknow.org (ชุมชนบล็อก ม.นเรศวร)    

 

ทั้งนี้เพราะมีการเขียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด  มีบล็อกที่เข้าร่วมสนทนาหลากหลายและบันทึกจำนวนมาก   มีการ comment มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน, มีการใส่ข้อมูลประวัติส่วนตัว ในบล็อกส่วนใหญ่  สำหรับเรื่องการเกิดแนวคิดที่นำไปใช้ประโยชน์ได้ อาจจะยังไม่ชัดเจน แต่พิจารณาจากการที่ชุมชนมีการเติบโตอย่างมากขึ้นในต้นปี 2549 นี้  ก็พอจะเห็นได้ว่าเกิดประโยชน์ขึ้นจริงจึงมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน              

             ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งด้วยค่ะ (เฮ  เฮ !  ยาฮู้ ! )   รางวัลที่จะได้รับ  คือ   ทุน 50,000  บาท   ไปใช้ในการขยายและพัฒนาเครือข่าย   Blog   ในมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการความรู้ และเป้าหมายงานของมหาวิทยาลัยนเรศวร ค่ะ   โดยจะส่งให้ผ่านทาง  ผศ. ดร. วิบูลย์    วัฒนาธร  (เจ้าของบล็อก   http://gotoknow.org/nurqakm )  ต่อไปค่ะ    
               

         ส่วนชุมชนองค์กรใดๆ  ที่พลาดโอกาสรางวัลครั้งนี้ไป  รวมทั้งองค์กรใหม่ที่กำลังก่อร่างสร้างตัว และขยายเครือข่ายกันอยู่อย่างคึกคัก        ปีนี้พยายามกันให้มากขึ้นนะคะ  และสามารถส่งชื่อเข้าพิจารณาชิงรางวัลปี 2549 (2006)  ได้ก่อนเลยค่ะ         
                
                                                                                        

                                                 คณะกรรมการ 
                                                         อ. กรกฎ  เชาวะวนิช        ประธานกรรมการ
                                                         ดร. จันทวรรณ  น้อยวัน     กรรมการ 
                                                         คุณอนุชา  หนูนุ่น             กรรมการ 
                                                         คุณวรรณา  เลิศวิจิตรจรัส   กรรมการและเลขานุการ