เงินประจำตำแหน่ง

เงินประจำตำแหน่ง


ความเห็น (1)

IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

ปัจจุบันเรื่องเงินประจำตำแหน่ง การเจ้าหน้าที่ของคณะ/หน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจค่อนข้างน้อย