ยุทธการขยับ CAR...1) ท่านให้ CAR มา...เราก็พร้อมแก้ไข

CAR : corrective action report

หลังจากที่ผู้ตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO15189 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (สมป.) ได้มาตรวจเยี่ยมภาควิชาไปเมื่อวันที่  24-25 มีนาคม ที่ผ่านมาแล้ว

พวกเราก็ได้รับข้อสังเกต  คำแนะนำ  รวมถึงการขอให้แก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานกันถ้วนหน้า  มากบ้างน้อยบ้างแบ่งๆ กันไป  หน่วยฮีมาโตเองก็ได้รับความกรุณาจากผู้ตรวจประเมิน แจก CAR ให้ไม่มากมายนัก  รวมๆ กับ CAR ที่ได้รับจากการมาตรวจประเมินของทีมจากราชวิทยาลัยก่อนหน้านี้  ก็ยี่สิบกว่าข้อ (เท่านั้นเอ๊ง....) แต่เนื่องจากบันทึกการขอให้แก้ไขที่ให้มานั้นเป็นฉบับ "รวมมิตร" คือรายงานความไม่สอดคล้องที่ตรวจพบจากทุกหน่วยงานที่ขอรับการประเมินเข้าไว้ด้วยกัน  ดังนั้นเราจึงต้อง "จำ" กันเอาเองว่าเรื่องไหนบ้างที่เราได้รับการเม้นท์ในขณะตรวจหน้างาน  เพื่อที่จะได้เตรียมการแก้ไข

ด้วยความที่รู้ตัวเองว่าเป็นคนช่างลืม   พี่เม่ยจึงต้องรีบคัดเลือกหัวข้อที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยฮีมาโตออกมาก่อน  นำมาพิมพ์เป็นตารางใหม่เพื่อติดตามงาน  โดยแบ่งออกเป็น 5 คอลัมน์คือ

ข้อกำหนด
ความไม่สอดคล้อง
(ตามข้อกำหนด)
แนวทางการแก้ไข /
ป้องกัน
ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ
หลักฐาน / เอกสารที่จะส่งให้
ผู้ตรวจประเมินหลังมีการแก้ไขแล้ว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรื่องไหนที่มีแนวทางแก้ไขอยู่แล้วก็ใส่ลงไปเลย  เรื่องไหนที่ยังคิดไม่ออก หาทางออกไม่ได้ ก็เว้นไว้ก่อน  คราวนี้ก็ปริ๊นท์ออกมาแจกจ่ายให้กับผู้รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องต่างๆ  นัดหมายกันว่าปลายเดือน พ.ค. นี้น่าจะแก้ไขให้เรียบร้อย (หรือเกือบเรียบร้อย  หากติดขัดอะไรตรงไหน จะได้ช่วยกันติดตาม)

เอาล่ะ  มีเครื่องมือสำหรับติดตามงานอยู่ในมือแล้ว อย่างอื่นก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรนักหนาหรอกน่า...
ซู่ ซู่ นะ พี่เม่ย นะ!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hemato หรรษาความเห็น (3)

คำย่อเก๋ไก๋นะค่ะ :) ซู่ ซู่ ค่ะ พี่เม่ย

  • มาบอกว่า  คิดถึงจังเลยค่ะ
  • ครูอ้อย กิ๊ตตึ๋งงงงง คุณเม่ย