ครูอรวรรณ ขอคุยต่อ

                       

                        อยากจะบอกว่าดีใจสุดๆ ที่สอนนักเรียนเขียนสวยได้ ดิฉันออกจะชื่นชมตนเองมากโดยไม่รอให้ใครชมก็ได้ ผลลัพธ์คือเด็กที่สอนทำได้ดี หลังจากที่โรงเรียนมี K.M. ครูได้มีเรื่องเล่าเล้าพลังกันตามคำชี้แนะของ ท่าน ผอ.ศักดิ์เดช คนเก่ง ดิฉันได้เอาปัญหาต่าง ๆ ที่คุยกันลองมาใช้สอนเด็กแก้ไขจนเด็กสามารถทำได้ดี เรื่องลายมือในวิชาภาษาไทยนักเรียนเขียนหนังสือไม่สวยสาเหตุเพราะ

        -  นักเรียนที่เรียนอนุบาลมาก่อนจะเขียนไม่สวยส่วนมาก (ไม่ใช่ว่าครูอนุบาลนะค่ะ) เป็นเพราะเด็กเรียนมาแล้วจะ       ขี้เกลียด เริ่มเขียน ป.1 ก็ต้องเริ่มเขียนเส้นปะเพื่อฝึกความนิ่งของมือก็จะรีบ ๆ เขียน คนเขียนไม่ได้ครูต้องจับมือบางคน ดิฉันก็แยกใบงานนักเรียนที่เคยเขียนมาก่อนก็จะให้อีกแบบหนึ่ง ส่วนเด็ที่ยังเขียนไม่ได้ก็จะหัดขีดตามเส้นปะ และให้เด็กที่เขียนได้ก่อนเป็นพี่เลี้ยงให้เพื่อน

        -   ครูอย่าเบื่อ ฝึกมือไป ฝึกให้ฟัง และแบบฝึกปากให้พูด ร้องเพลงหรือท่องคำขวัญเกี่ยวกับการเขียน สร้างแรงจูงใจชมเชยเด็กมากให้รางวัล ดิฉันจะแสดงความตื่นเต้น เช่น โอ้โห.. สวยจังเลยลูง เก่ง ๆ ขยันเขียนสวยประกวดได้เลย หรือ เอาพวกเรา (เชิญชวนเพื่อน) มาดูเร็วเพื่อนเขียนสวยมากเลย ครูดีใจนะ ให้รางวัลเป็นดินสอ ยางลบอย่างดี

        -   นักเรียนขาดอุปกรณ์ อย่าดุ แก้ปัญหาให้และบอกว่าอย่าลืมอีกนะค่ะ เดี๋ยวไม่ทันเพื่อน ครูช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 3) จะเหนื่อยมาก แต่ถ้าฝึกบ่อย ๆ ก็จะภูมิใจ ดิฉันใจหายทุกครั้งเมื่อเด็กจะจบช่วงชั้นและไปเรียนต่อช่วงชั้นที่ 2 เหมือนต้นไม้ที่เราปลูกนะค่ะ ถ้าออกดอก ออกผลงานเราก็ภูมิใจ ดิฉันจะติดตามเด็กตลอดเวลาทักทายสอบถาม

                        คุณครูขาเมื่อเด็กลายมือสวย ก็จะขยันเรียนสะดวกในการเขียนจดหมาย เรียงความ เล่าเรื่องจากภาพ ทำกิจกรรมในการเรียนอย่างสนุกสนาน สิ่งสำคัญ คือ ประกาศความดี จัดบอร์ด โชว์ผลงาน ให้ผู้อื่นได้รู้ได้เห็น เมื่อได้รับคำชมเชย เด็กก็มีกำลังใจ ครูก็ภูมิใจ ดิฉันสร้างเด็กได้อย่างไรก็จะคุยต่อนะค่ะ ก็ยึดหลักพูดคุยปัญหาแล้วก็มาหาทางแก้ไข ใคราอยากมีความรู้เรื่อง K.M. ปรึกษา ผอ.ศักดิ์เดชนะค่ะ ..