ตลาดนัดความรู้สหกิจกับการทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต : BAR 1

การเล่าเรื่องแบบย้อนศร ช่วยให้เราสามารถจับเกร็ดความรู้ของเรื่องเล่านั้นได้ชัดเจนขึ้น ไม่สับสน เนื่องจากมีเรื่องเล่าเรื่องเดียวจะไม่มีเรื่องย่อยๆ ซ้อนอยู่

ด้วยโครงการสหกิจศึกษและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย ผศ.ดร.พจมานย์ สุรนิลพงศ์ ได้จัดตลาดนัความรู้สหกิจศึกษา ในวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช ...และตนเองก็ได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานโดยทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต (Note taker) โดยท่าน ผศ.ดร.วัลลา ตันตโยทัย ได้ให้ความกรุณามาเป็นวิทยากรกระบวนการและถ่ายทอดเทคนิก ประสบการณ์การเป็นคุณอำนวย คุณลิขิต ซึ่งต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากที่ให้โอกาสเราได้เรียนรู้ เพิ่มพูลประสบการณ์ ได้ลงมือปฏิบัติการทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต ซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกเรื่องราวและเกร็ดความรู้ให้ดีที่สุด เพื่อให้ได้เกร็ดความรู้เกี่ยวกับสหกิจที่สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์และทีมงานสหกิจที่ให้โอกาสได้มาร่วมเรียนรู้

สิ่งที่ได้จากการร่วมประชุมเตรียมความพร้อม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มย่อย

 • แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิก 8-10 คน
 • ในกลุ่มประกอบด้วยคนทำงานด้านสหกิจตัวจริงในสถาบันการศึกษา นักศึกษาและผู้ประกอบการ
 • ในแต่ละกลุ่มจะมีคุณอำนวยและคุณลิขิต ที่ทางผู้จัดจัดให้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างเต็มที่

แง่คิดการจัด Work shop ตลาดนัดความรู้...

 • ตลาดนัดความรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่าย
 • Best Practice ความรู้ปฏิบัติ เหมือนหรือไม่เหมือนกับทฤษฏีก็ได้
 • การเล่าความสำเร็จเป็นการปลดปล่อยบรรยากาศ Positive
 • การจัดตลาดนัดความรู้เป็นเวทีการขยายความสำเร็จ เราไม่เอาปัญหามาพูดกัน
 • ให้คิดเสมอว่า...ทุกคนที่มาร่วมงานนี้ตั้งใจมา และทุกคนก็มีเรื่องดีๆ ที่จะมาแลกเปลี่ยน

แนวทางการทำหน้าที่คุณอำนวยในกลุ่ม

 • สร้างบรรยากาศเชิงบวก
 • เน้นการฟังและกล่าวคำชื่นชม
 • ค้นหาความรู้ปฏิบัติ
 • ฟังตั้งคำถามถึงวิธีปฏิบัติ
 • ตัวอย่างคำถาม : ถามว่าเรื่องนั้นๆ ทำอย่างไร คิดอย่างไรจึงทำเช่นนั้น ได้ Idea มาจากไหน ถามให้เห็นวิธีปฏิบัติ
 • สร้างบรรยากาศให้คนเล่ารู้สึกภูมิใจ
 • สร้างบรรยากาศให้คนฟังรู้สึก Appriciate
 • ก่อนเริ่มเล่าเรื่องต้องแนะนำกฎเกณฑ์ กติกา
 • เมื่อเล่าเสร็จ คนฟังสามารถซักถามเพิ่มเติมได้ และช่วยกันตีความว่าความรู้ปฏิบัติมีอะไรบ้าง มีวิธีปฏิบัติอย่างไร มีความรู้ปฏิบัติอะไรบ้าง
 • คุณอำนวยจะช่วยถาม กระตุ้น ดึงความรู้สึกกลุ่ม โดยใช้คำพูดเชิงบวก

แนวทางการเล่าเรื่อง (คุณกิจ)

 • เล่าความสำเร็จของตนเอง
 • เล่าให้เห็นความรู้ปฏิบัติ
 • เทคนิกการเล่าที่ทำให้สามารถเล่าความสำเร็จของตนเองเพียง 3 นาที ที่ท่านอาจารย์วัลลา ถ่ายทอดก็คือการเล่าแบบย้อนศร คือการเล่าจากความสำเร็จคืออะไร ความสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างไร มีวิธีการอย่างไร ทำให้คุณกิจสามารถเล่าเรื่องได้เฉพาะเจาะจงขึ้น เล่าไม่วกวน
 • แนวทางการเล่าเรื่องต้องเล่าจากใจ ไม่ใช่เล่าจากสมอง (อ.วัลลาใช้คำว่าเล่าดิบๆ)

แนวทางการเป็นผู้ฟังที่ดี (Learner)

 • ฟังอย่างตั้งใจ
 • อย่าคุยกันเอง
 • มองตาคนที่กำลังเล่าอย่างตั้งใจ

แนวทางการทำหน้าที่คุณลิขิต (Note taker)

 • ทำให้เรื่องเล่าเห็นรูปธรรม
 • บันทึกเรื่องเล่า พร้อม wording เด่นๆ
 • พร้อมบันทึกประเด็นขุมความรู้จากการตีความ
 • ได้เกร็ดความรู้แล้ว เขียนลงกระดาษการ์ด 1 การ์ดต่อ 1 เกร็ดความรู้

จากการได้ลองฝึกทดลองทำให้ได้เรียนรู้ทักษะการเป็น Note taker เพิ่มเติม พบว่า

 • เราต้องฟังเรื่องเล่าอย่างตั้งใจ และบันทึกไปพร้อมกับการฟัง
 • การเล่าเรื่องแบบย้อนศร ช่วยให้เราสามารถจับเกร็ดความรู้ของเรื่องเล่านั้นได้ชัดเจนขึ้น ไม่สับสน เนื่องจากมีเรื่องเล่าเรื่องเดียวจะไม่มีเรื่องย่อยๆ ซ้อนอยู่
 • บันทึกเรื่องเล่าพร้อมบริบทจากเรื่องเล่า
 • ขีดเส้น เน้นจุดที่เป็นเกร็ดความรู้จากเรื่องเล่า ทั้งขณะที่เล่าเรื่องและจากการตีความของผู้ฟัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กรความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ดีใจที่ได้รู้จักคุณ แต่คุณอาจไม่รู้ตัว เพราะเราแอบมองคุณอยู่ คุณรูมั้ย

ดีใจมากเช่นกันคะ ที่ได้รู้จักอาจารย์

ยินดีที่ได้รู้จักคะ

และหวังว่าคงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง G2K ต่อนะคะ

ขอบคุณคะ