เตรียมเอกสารงานด้านธุรการ ในกองลูกเสือ โรงเรียน

Todsapol
งานด้านธุรการ ในกองลูกเสือ โรงเรียน แบบ ลส.ต่าง ๆ

เตรียมเอกสารงานด้านธุรการ  ทำให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง

1.ลส.7 (ทะเบียนกองลูกเสือแต่ละประเภท)    

2.ลส.2 (ใบสมัครขอเป็นผู้กำกับ)

3.ลส.3 (ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ)         

4   ลส.4 (ใบโอนกอง)

5   ลส.11 (ใบตั้งกลุ่ม) ลส. 12 (ใบตั้งกอง  )

6   ลส.13 (ใบแต่งตั้งผู้บังคับบัญชา)

7   ลส.19 (ใบเสร็จรับเงิน)

8  บันทึกการประชุมผู้กำกับ 

9  บันทึกการประชุมนายหมู่

10 บันทึกการสอน (แผนการจัดประชุมกอง อย่างน้อย  4 เดือน)  

11  สื่อการสอน หีบอุปกรณ์  อุปกรณ์ฝึกภาคสนาม

12  หนังสือ คู่มือต่าง ๆ

13  ธงประจำกองลูกเสือ

14  ธงประจำหมู่

15  เสาธงลอย

16  พระบรมรูป ร.6    .9   และรูปลอร์ดเบเดนโพเอลล์

                                    17  ห้องประชุมนายหมู่

                                    18  สถานที่ฝึกภาคสนาม

มีห้องลูกเสือ เพื่อใช้จัดกิจกรรมการประชุมนายหมู่ เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารงาน ธุรการในกองลูกเสื  เอกสารดังกล่าว มีข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ดำเนินการได้ดังนี้ เมื่อจะให้มีการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผลเมื่อใด ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ที่เกี่ยวข้อง ทำหนังสือถึงผู้บังคับบัญชาที่ตนสังกัด ขอเชิญให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน  ก่อนถึงวันที่ให้ไปทำการตรวจ  ในหนังสือนั้นให้ระบุไปด้วยว่าจะให้ไปตรวจในวันใด

1.   หลักฐานที่สามารถจัดทำขึ้นใช้ได้เองตามรูปแบบที่กำหนด ได้แก่ ลส.1  , ลส.2 , ลส.3 , ลส.4 , ลส.5 , ลส.10  , ลส.15  ,  ลส.16  ,  ลส.17  ,  และ ลส.18

2.   หลักฐานที่ต้องจัดหาด้วยการซื้อจากร้านคุรุสภา  ศึกษาภัณฑ์ และ    ร้าน

ลูกเสือ ได้แก่  ลส .6 , ลส.7 , ลส.8 , ลส.9

3.   หลักฐานที่ ต้องทำหนังสือราชการ ขออนุญาตจัดซื้อ และลงทะเบียนคุม

หมายเลขเล่ม ได้แก่  ลส .19  ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ

4.  หลักฐานที่หน่วยงานราชการออกให้ เมื่อทำหนังสือขอแต่งตั้ง ได้แก่

ลส.11ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ ,

ลส.12ใบตั้งกองลูกเสือ ,

ลส.13ใบแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 

และ ลส.14 ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ      

  แบบพิมพ์ลูกเสือและวัสดุอุปกรณ์ที่กองลูกเสือควรมี

  1. สถานที่ฝึกอบรม ทั้งในร่มและกลางแจ้ง

2. ห้องประชุมหรือห้องของลูกเสือโดยเฉพาะ

3. ทะเบียนต่าง ๆ 

             3.1  ลส.3   ใบสมัครเข้าเป็นลูกเสือ 

             3.2  ลส.4   ใบโอนกองลูกเสือ            

             3.3  ลส.5   รายงานการลูกเสือประจำปี

             3.4  ลส.6-9   ทะเบียนกองลูกเสือแต่ละประเภท

 3.5  ลส .10   รายงานการเงินลูกเสือ                             

3.6 ลส .15-18 บัตรประจำตัวลูกเสือแต่ละประเภท

3.7  ลส .19 ใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ                    

3.7  ลส .11ใบตั้งกลุ่มลูกเสือ , ลส.12ใบตั้งกองลูกเสือ , ลส.13ใบแต่งตั้งผู้บังคับ

บัญชาลูกเสือ  และ , ลส.14 ใบสำคัญคู่กับเข็มลูกเสือสมนาคุณ                     

4. บันทึกการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือของกลุ่มหรือกองลูกเสือ

5. บันทึกการสอนของผู้บังคับบัญชา

6. บัญชีรายชื่อ

7. แผนภูมิ สื่อ ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ของลูกเสือ

8. หีบอุปกรณ์

9. อาวุธสำหรับลูกเสือแต่ละประเภท (เช่น พรอง และไม้ง่าม)

10.บันทึกรายงานการประชุมนายหมู่                        11.หนังสือคู่มือต่าง ๆ

12.พระบรมรูป ร.6 , .9 , รูปภาพ BP. ,                    13.ธงประจำกองลูกเสือ

14.เชือกสำหรับเรียนเรื่องเงื่อน

15.เชือกมนิลา ขนาด 1 นิ้ว , 1/2 นิ้ว ( สำหรับกิจกรรมผจญภัย)

16.อุปกรณ์สนาม (เช่น เต๊น  ผ้ายาง(กราวชีด) เชือกขนาดต่าง ๆ  เป้สนาม ฯลฯ )

17.ธงประจำหมู่

18.เสาธงลอย สำหรับฝึกภาคสนาม           ฯลฯ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Scouting For Boys

คำสำคัญ (Tags)#scousting for boy

หมายเลขบันทึก: 181824, เขียน: 11 May 2008 @ 23:43 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 13:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เอกชัย ภูผา
IP: xxx.53.5.28
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ

ถ้าเราจะซื้อ ลส. 19 เราต้องทำหนังสือขอซื้อใช่มั้ยครับ หนังสือออกดดยใครและเรียนครับ

อาจารย์โปรดตอบผมด้วยครับเพราะผมกำลังจะตรวจขั้นที่ 5 ของเก่าโรงเรียนผมถูกน้ำท่วมหายไปหมดแล้ว

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เอกชัย ภูผา

เอกชัย ภูผา
IP: xxx.53.5.28
เขียนเมื่อ 

หัวหนังสือน่ะครับ

จะลงว่าเรียนใครครับ

เพราะผมกำลังจะเดินทางไปซื้อ ลส.19 ที่ กทม.

จังหวัดผมอยู่ไกลผมไม่อยากเสียเวลาครับ

สมาน
IP: xxx.26.119.177
เขียนเมื่อ 

ดีมากครับ เพราะมีผู้บังคับบะัญชาลูกเสือหลายคนที่ยังไม่ทราบว่าจะเตรียมเกอสารอะไรบ้าง ที่จะรอรับการประเมินขั้นที่ 5 ใครทำได้ นับว่าเก่งมากและรักกิจการลูกเสือมากๆ