ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่ (4) ผอ.สุธา กล่าวต้อนรับ

กองฯ เรามีการสำรวจภาวะเรื่องของฟันและเหงือกในประชาชนทุกๆ 5 ปี เราก็พบว่า เด็กๆ ของเราฟันผุเยอะ ผู้สูงอายุของเราก็ไม่มีฟันก็เยอะ

 

เช้าวันนี้เป็นวันสบาย สบาย ผอ.กองทันตสาธารณสุข ทพ.สุธา จึงขอโอกาสมากล่าวต้อนรับผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งหลาย ที่มาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันในวันนี้ละค่ะ ท่านได้พูดคุยว่า และต้อนรับผู้เข้าประชุม เข้าสู่เวที ลปรร. ในโครงการของชมรมผู้สูงอายุ ในวันนีั้ และเล่าว่า

ความเป็นมาของการเกิดเวที ลปรร. นี้ขึ้น เราชาวกองทันตฯ เล็งเห็นถึงปัญหาสุขภาพช่องปากในทุกกลุ่ม โดยที่กองฯ เรามีการสำรวจภาวะเรื่องของฟันและเหงือกในประชาชนทุกๆ 5 ปี เราก็พบว่า เด็กๆ ของเราฟันผุเยอะ ผู้สูงอายุของเราก็ไม่มีฟันก็เยอะ

พอเราทราบว่าเด็กของเราฟันผุเยอะ เราก็มีโครงการต่างๆ นี้ลงไปในจังหวัดต่างๆ โดยผ่านทางศูนย์อนามัย ส่งไปทางภาคีเครือข่ายของเรา ทางจังหวัด ก็จะมี สสจ. รพศ. รพท. รพช. สถานีอนามัย ซึ่งอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนบ้าง อะไรต่างๆ บ้าง ซึ่งก็จะใกล้กับทางคุณพ่อคุณแม่  ในหมู่บ้าน ในตำบล

เราเห็นว่า ศักยภาพของผู้สูงวัยของเราในท้องถิ่น ในหมู่บ้าน ในตำบล เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ มีการใช้ชีวิตมาพอสมควร รู้ทุกๆ เรื่อง รู้รอบ เราได้เห็นศักยภาพในตรงนี้ ประกอบกับมีชมรมผู้สูงอายุอยู่แล้ว เราก็คิดว่า ทำอย่างไรที่จะมารวมกลุ่ม และจะมาคุยกันในเรื่องของเหงือกและฟันบ้าง ก็เกิดเป็นเรื่องของการทำชมรมผู้สูงอายุขึ้น

ก่อนหน้าที่จะมีเรื่องชมรมผู้สูงอายุ เรามีโครงการฟันเทียมพระราชทาน ซึ่งเริ่มต้นมาจากกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อประมาณ ปี 2547 ศ.ทันตแพทย์หญิงท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ได้นำคำพระราชทานของในหลวงนี้มา โดยท่านได้ตรัสว่า เรื่องของฟันนี้มีความสำคัญอย่างไร ... ท่านตรัสว่า "เวลาไม่มีฟัน กินอะไรก็ไม่อร่อย ทำให้ไม่มีความสุข จิตใจก็ไม่สบาย ร่างกายก็ไม่แข็งแรง" ... ในหลวงท่านพูดไว้ตั้งแต่เรื่องฟัน ไปจนถึงเรื่องของความอร่อย ไปกระทบเรื่องความสุข เรื่องของจิตใจ และกระทบมาที่ร่างกาย ... เรื่องฟันก็สามารถที่จะเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตได้ตลอด ตั้งแต่เรื่องของความสุข ซึ่งจริงๆ แล้ว ก็อยากให้ทุกๆ ท่านได้อัญเชิญพระราชดำรัสนี้ไปเป็นสิริมงคล

ช่วงนั้น ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ได้รับหนังสือร้องเรียนจากผู้สูงวัย ว่า ร่างกายอย่างอื่นก็แข็งแรง แต่ขาดอย่างเดียว คือ ไม่มีฟัน ทำยังไงที่จะมีฟันปลอมใช้ เราก็เลยมานั่งคุยกันว่า จากกระแสพระราชดำรัส และข้อเรียกร้องของผู้สูงอายุ ที่เรียกร้องเข้ามาที่กระทรวงสาธารณสุข ก็ได้คุยกัน และได้จัดทำโครงการฟันเทียมพระราชทานขึ้น เพื่อวาระมหามงคล 60 พรรษา และ 80 พรรษา นี่ก็เป็นที่มาของโครงการฟันเทียมพระราชทานนี้ ที่ผู้สูงวัยจะได้รับการใส่ฟันเทียม

และฟันเทียมนี้ก็คือ ฟันปลอม เพียงแต่ว่า คนอื่นเขาใช้เทียมกันหมดแล้ว แขนเทียม ขาเทียม ตาเทียม แต่ฟันยังปลอมอยู่ ก็ขอเป็นฟันเทียมด้วย

ในปี 2551 กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศนโยบายนี้ไปแล้ว และทันตบุคลากรของเราก็พร้อมที่จะทำเป้า 30,000 รายต่อปี ซึ่งเป็นศักยภาพสูงสุดที่เราทำได้ เพราะทันตบุคลากรมีกัด ก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณเล็กน้อย แต่ก็พยายามจะแก้กัน อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำเรื่องของการใส่ฟัน

เราก็ได้พบผู้สูงอายุ และเห็นศักยภาพ ก็เลยเกิดเป็นการพัฒนาต้นแบบของชมรมผู้สูงอายุขึ้นในภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคกลาง และปี 2551 เราขยายไปภาคใต้ด้วย เพราะคิดว่า ปี 2552 จะได้มีโอกาสไปจัดลาน ลปรร. ที่ภาคใต้บ้าง

ในวันนี้ต้องขอต้อนรับผู้สูงวัย จากชมรมผู้สูงอายุในหลายๆ ศูนย์ฯ มี

  • ศูนย์ฯ 4 เป็นจังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม
  • ศูนย์ฯ 8 มีจังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี
  • ศูนย์ฯ 9 เป็นพิษณุโลก เพชรบูรณ์
  • และศูนย์ฯ 10 มีเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา น่าน แพร่

ก็ขออนุญาตต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ คุณลุงคุณป้า เพื่อนชาวสาธารณสุขที่รัก เข้าสู่ลาน ลปรร. ของชมรมผู้สูงอายุ และพรุ่งนี้จะมีพิธีมอบฟันเทียมพระราชทานให้กับผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ซึ่งทาง โอสถสภา ซึ่งมีอาจารย์ นพ.มรกต กรเกษม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พอท่านได้ออกจากตำแหน่ง ท่านก็ได้ไปเป็นประธานมูลนิธิของ บ.โอสถสภา ท่านก็เห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี จึงสนับสนุนมาให้กับจังหวัดลำปาง 100 ท่านที่จะได้รับการใส่ฟันเทียม

พร้อมกันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข และได้รับความรู้จากการประชุมครั้งนี้ และได้นำความรู้กลับไปหารือกันว่า จะรวมตัวกันอย่างไรในเรื่องของฟัน จะทำยังไงให้เขี้ยวอยู่ทนกับเราต่อไป สร้างชมรมให้เข้มแข็ง ดูแลเรื่องทันตสุขภาพของท่านเอง เพื่อนบ้าน ตลอดจนถ้าเป็นไปได้ ก็คือ ดูแลต่อไปจนถึงลูก หลาน และคนในตำบลของท่านได้ และต่อไป อบต. คงจะมีบทบาทสำคัญอยู่มาก ก็ขอให้มีการสนับสนุน และเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกัน ขอต้อนรับทุกท่านครับ

 รวมเรื่อง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ฮักเขี้ยวฮักหมู่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุความเห็น (0)