แรงบันดาลใจกับ KM

แรงบันดาลใจเป็นปัจจัยสำคัญแรก ๆ ที่จะต้องมีในการทำ KM
แรงบันดาลใจ กับ KM
               ได้อ่านหนังสือสรรสาระฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2549 กล่าวถึง คลิฟ เพียร์เซ  ภารโรงวัย 59 ปี มีแรงบันดาลใจ เปลี่ยนขยะ เป็นงานศิลป์ โดยแปลงทุกสิ่งนับตั้งแต่ แปลงขัดพื้นที่ทิ้งแล้วจนถึงกบไสไม้เป็นประติมากรรมแปลกตา
                นึกเปรียบเทียบกับประสบการณ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน KM .ในวงเสวนาของ สคส.หรือวงอื่นๆ ตลอดจนการดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ พบว่าส่วนใหญ่มาเกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจแทบทั้งสิ้น   มีความมุ่งมั่น    ดำเนินการต่อเนื่อง        สามารถสร้างแนวทางที่แสดงถึงตัวตน มีเอกลักษณ์          โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์      สังเคราะห์นำไปปฏิบัติและสรุปบทเรียนร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ
                ดิฉันเห็นว่า แรงบันดาลใจเป็นปัจจัยสำคัญแรก ๆ ที่จะต้องมีในการทำ KM   เพราะสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของงานหลายชิ้น ก็คือ แรงบันดาลใจให้เกิดการกระทำเหล่านั้น ความสำเร็จที่ได้รับจะมีผลทำให้แรงบันดาลใจดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว ตลอดจนจะมีผลนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีกว่า  เป็นแรงดลใจที่จะทำสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาอีกให้สำเร็จต่อไปอีกเรื่อยๆอันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจและความสุขตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (5)

พิเชฐ
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

ในการทำKMผมจึงได้เสนอ 3 สายธารแห่งการจัดการความรู้ว่าต้องเริ่มด้วยการสร้างธารน้ำใจ ก่อน แล้วจึงเกิดธารน้ำคำและจะนำไปสู่ธารปัญญาได้ในที่สุด

ธารน้ำใจ หมายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับใจทั้งหมด ที่มาร่วมกันหลายคน ไม่ว่าจะกำลังใจ เปิดใจ แรงบันดาลใจ ได้ใจ ให้ใจ ใส่ใจ ซึ่งกิจกรรมที่จะทำให้ได้ธารน้ำใจได้ก็คือการจัดการความรัก ซึ่งจะต้องมีกิจกรรมที่ทำให้คนในหน่วยงานหรือในกลุ่มเกิดความรักความสามัคคีกัน เอื้อเฟื้อ ห่วงใย แบ่งปันกันเกิดลักษณะของLearn,Care,Share,Shine ที่ต้องทำด้วยกันหรือTogetherครับ

นายบอน
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ นอกจากแรงบันดาลใจที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแล้ว ความคิดสร้างสรรค์และมุมมองใหม่ๆก็น่าจะทำให้การจัดการความรู้ มีสีสันและน่าสนใจขึ้นด้วยครับ
การจัดการความรู้ที่น่าคิด
ปัญญา
IP: xxx.19.55.2
เขียนเมื่อ 
"ต้นแบบ หรือ ตัวแบบ" เป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้คิด และทำงานต่อไป เพราะ คิดดี และทำดี
วีรยุทธ สมป่าสัก
IP: xxx.113.45.100
เขียนเมื่อ 

        เห็นด้วยกับทุกๆ ท่านครับ ..ทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจ จะสำเร็จหรือล้มเหลว ก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจนี่แหละครับ

         ยินดีต้อนรับคุณธุวนันท์สู่ชุมชนบล็อกครับ และขอเรียนเชิญคุณธุวนันท์ เข้าร่วมบล็อกชุมชน"นักส่งเสริมการเกษตร" http://gotoknow.org/doaekm   (โดยไปที่...แผงควบคุม/บล็อก/จัดการบล็อก/ เข้าร่วม-ปฏิเสธ) ครับ

ไพโรจน์ ลิ้มจำรูญ
IP: xxx.144.143.6
เขียนเมื่อ 
แวะมาเยี่ยมครับ