ตัว Apache มีปัญหาการดึงข้อมูลจาก Oracle มาแสดงผล ภาษาอังกฤษใช้ได้ดี แต่ภาษาไทยมีปัญหา ตัว language encode ก็เซ็ตให้ support ภาษาไทยแล้ว แต่ยังคงแสดงผลเป็น ????