"คลัง" มั่นใจเป้ารายได้ 5 เดือนภาษีเพิ่ม 3.4%

"คลัง" มั่นใจเป้ารายได้ 5 เดือนภาษีเพิ่ม 3.4%
ดร.สมชัย สัจจพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง   เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รวมของรัฐบาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2549 และในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 (ต.ค.48 - ก.พ.49) ซึ่งสูงกว่าประมาณการอย่างต่อเนื่อง  โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2549 รัฐบาลจัดเก็บ    รายได้สุทธิ 93,716 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 1,694 ล้านบาท หรือ1.8% และ  สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว 4.4% สาเหตุที่การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในเดือนนี้มีการขยายตัวในระดับที่น่าพอใจ  เนื่องจากกรมสรรพากร และหน่วยงานอื่นจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการถึง 12.3% และ 2.4% ตามลำดับ
ส่วนในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 (ต.ค. 48 - ก.พ. 49) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 464,383 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 5,891 ล้านบาท หรือ 1.3% และสูงกว่าช่วงเดียวกัน ปีที่แล้ว 3.4%  การจัดเก็บรายได้รัฐบาลที่สูงกว่าประมาณการดังกล่าว   นอกจากจะเป็นผลจากการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรที่สูงกว่าประมาณการแล้ว ยังมีผลมาจากการที่รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้สูงกว่าเป้าหมาย       ที่ประมาณการไว้ด้วย   
ทั้งนี้ในส่วนกรมสรรพากร จัดเก็บได้รวม 334,702 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 29,173 ล้านบาท คิดเป็น 9.5% สูงกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 14.7%   เนื่องจากภาษีทุกประเภทจัดเก็บได้สูงกว่า    ที่ประมาณการไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สามารถจัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการ 11,940 และ 9,239 ล้านบาท ชี้ให้เห็นว่า ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  กรมสรรพสามิต จัดเก็บได้รวม 108,013 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 16,111 ล้านบาท หรือ 13.0% และต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 8.5%    กรมศุลกากร จัดเก็บได้รวม 41,891 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 7,309 ล้านบาท คิดเป็น 14.9% ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 8.6%
ดร.สมชัย กล่าวว่า การคาดการณ์แนวโน้มการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลปีงบประมาณ 2549 จากผลการ จัดเก็บรายได้ในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2549 ที่สูงกว่าประมาณการอย่างต่อเนื่อง จึงคาดว่ารัฐบาล   จะยังคงสามารถจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2549 ได้ตามประมาณการที่ตั้งไว้ที่ 1,360,000 ล้านบาท
กรุงเทพธุรกิจ   9  มีนาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 18081, เขียน: 09 Mar 2006 @ 10:15 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)