"ครูอ๋อย" สั่งแก้ระเบียบงบวิจัย ชี้กรมบัญชีกลางคุมเข้ม-งานไม่คล่อง

"ครูอ๋อย" สั่งแก้ระเบียบงบวิจัย ชี้กรมบัญชีกลางคุมเข้ม-งานไม่คล่อง
นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่า ที่ประชุมรายงานผลการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2549 ในไตรมาสแรก โดยในภาพรวมใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.5 ของแผนงาน หรือคิดเป็นร้อยละประมาณ 25 ของงบประมาณปี 2549 ถือว่าเป็นที่น่าพอใจที่องค์กรหลักใช้จ่ายไปได้ค่อนข้างสูง คือประมาณร้อยละ 90   ดังนั้นจึงมอบให้ที่ประชุม  ไปเร่งดำเนินการในงานบางด้าน ที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายตามแผน อาทิ เรื่องการสร้างวิจัยสร้างองค์ความรู้  โครงการประเภทพัฒนากฎหมาย และโครงการเสริมสร้างคาราวานเด็ก นอกจากนี้การใช้จ่ายเงินของสถาบันอุดมศึกษา 46 แห่ง ก็ยังไม่เป็นไปตามแผนงาน  เนื่องจากขณะนี้ยังต้องแก้ระเบียบเกี่ยวกับการวิจัยอยู่ จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปตรวจสอบว่านอกจากจะแก้ระเบียบแล้ว ยังมีเรื่องอื่นที่ต้องแก้ด้วยหรือไม่ เพราะไม่แน่ใจว่าเมื่อแก้ระเบียบแล้วจะใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงาน
"ระเบียบเกี่ยวกับการวิจัยนั้น กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กำหนดระเบียบขึ้นจากเดิม            ที่นำงบประมาณไปใช้รวมกับเงินนอกงบประมาณ ทำให้การดำเนินการค่อนข้างอิสระ และคล่องตัว     แต่ต่อมากรมบัญชีกลางกำหนดว่า จะต้องมีระเบียบรองรับ ดังนั้นจึงต้องมีระเบียบขึ้นมา และพิจารณาว่าติดขัดหรือไม่สะดวกอย่างไรบ้าง จะได้หาทางแก้ไขต่อไป เพื่อให้มีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ทั้งนี้ในระหว่างนี้ก็ทำไปในกรอบของการออกระเบียบไปก่อน" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

ข่าวสด 9  มีนาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)