วันนี้มาเรียนรู้การใช้งาน blog สำหรับการจัดการความรู้และเผยแพร่ความรู้เท่าที่มี แตกต่างจาก blog อื่นที่เคยเล่น บุคลากรเขา็ก็สนใจกันเยอะนะ