เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2549  ได้ถ่ายทอดการใช้งานและการสมัครเข้าเป็นสมาชิกร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับทุก ๆ ท่าน 

   ซึ่งเป็นพี่ผู้หญิงและเป็นทีมงาน KM ของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วย คือ

   "พี่จี้" (นันทา ติงสมบัติยุทธิ์)  ขอฝากทุก ๆ ท่านได้ติดตามอ่านผลงานของน้องใหม่ท่านนี้ไว้ กับวงการด้วยนะค่ะ

                                    ศิริวรรณ  หวังดี   รายงาน

                                         9 มีนาคม 2549