วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๙ เป็นวันปิดภาคเรียน ของนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี ซึ่งมีการจัดงานการรวบรวมผลงานตลอดปีการศึกษาของนักเรียน - นักศึกษา ซึ่งถ้าจะมองให้เกิดประโยชน์ ก็สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้มากมาย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้น สามารถวิเคราะห์ได้ถึงสภาพการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยฯ ได้เลยที่เดียว

ลักษณะงานเป็นการแสดงผลงานของแต่ละห้องเรียน มีการแสดงอาชีพที่แต่ละห้องเรียนสนใจ และแสดงบอร์ดของ อาชีพ แต่ไม่มีที่มากพอสำหรับการแสดงผลงานอื่นๆ

"การนำเสนอ" นั้น การเตรียมประเด็น และการเน้นสาระสำคัญ เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ปริมาณ จึงไม่ใช่ความสำคัญ แต่การเตรียมความพร้อมของผู้นำเสนอมีความสำคัญมากกว่า ดังนั้นการเตรียมการจึงไม่ใช่เฉพาะช่วงใกล้วันงานเท่านั้น แต่ต้องเตรียมการมาตลอด และที่สำคัญคือ"ครู" กับ "นักเรียน" ต้องพูดคุยกันถึงความเหมาะสม

"ผลงาน" คือผลของงานที่ได้ทำขึ้น มีทั้งผลดี และผลเสีย ต้องช่วยกันคัดเลือกผลดี ที่สวยงานขึ้นมานำเสนอ ผลนั้นจึงจะสามารถแสดงได้และสะท้อนถึงการตัดสรรมาเป้นอย่างดี

มีส่วนที่ทำได้ดี คือนักศึกษา อศกช. ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ประกอบอาชีพแล้ว มาเรียนเพื่อเพิมและปรับวุฒิ การจัดการในส่วนของบู๊ทนี้จึงดูคึกคัก และมีสีสรร มากกว่าบู๊ทอื่นๆ แต่ก็มาเร็ว ไปเร็ว คือขายของหมดเสร็จก็กลับ

ดูกันเอง ก็ชื่นชมกันเอง ก็ดีไปอย่าง เสร็จไปอีกงานนึง