Passion Plan and Daily Process Management

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
สร้างแผนชีวิต พิชิตงานฝัน

Total Quality Management

 เช้านี้ได้ "ลปรร ทีมงาน บางท่าน" เพื่อให้เกิดกระบวนการ " การบริหารจัดการงานประจำวัน ตามแนวทางที่ อ.อัจฉรินทร์ นำมาบรรยายที่ศูนย์" และ พวกเราวิชาชีพ "แพทย์ ใช้ทุกวัน" และ เป็นสร้าง "นิสัย หรือ ๕ ส ที่ดีในการทำงาน"

 ดังนั้ขอเชิญ "ทีมงานศูนย์บริการวิชาการ ร่วม ลปรร ๑๑.๐๐ น. ห้องประชุมกรรมการ ครับ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)