KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 21. ทีมข้ามสายงาน

• ทีมข้ามสายงานคือเครื่องมือทำ KM แบบไม่รู้ตัวชนิดหนึ่ง
• ทีมข้ามสายงาน ทำให้ความรู้ไหลเวียนข้ามพรมแดนหน่วยงานย่อยภายในองค์กร    ลดสภาพการทำงานแบบมีอาณาจักรย่อยๆ
• ทีมข้ามสายงานทำให้คนจากต่างหน่วยงานได้มีความคุ้นเคย รู้จักนิสัยใจคอ  สร้างมิตรภาพ   และที่สำคัญ เคยมีประสบการณ์การฟันฝ่าอุปสรรค และสร้างความสำเร็จร่วมกัน
• การ ลปรร. ภายในทีมข้ามสายงานทำให้เกิดการบูรณาการความรู้    พุ่งเป้าสู่ความสำเร็จที่กำหนด
• การ ลปรร. ภายในทีมข้ามสายงานทำให้ความรู้มีโอกาสยกระดับขึ้นสู่ระนาบใหม่ (new order) เกิดการสร้างสรรค์อย่างสูง   เกิดความรู้ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน
• องค์กรที่เป็น LO ต้องมีการจัดทีมข้ามสายงานอยู่เสมอ    และต้องจัดทีมในลักษณะที่ทำให้เกิดผลหลายด้าน รวมทั้งผลด้าน socialization ภายในองค์กร 
• ทีมข้ามสายงานอาจมองได้ว่าเป็นเครื่องมือของระบบพัฒนาบุคลากร (HRD)
• ทีมข้ามสายงานเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความสามารถให้เพื่อนร่วมงานยอมรับ 
• ทีมข้ามสายงานเป็นเครื่องมือสร้างผู้บริหารระดับสูงในอนาคต
 


วิจารณ์ พานิช
๘ มีค. ๔๙
บุรีรัมย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (2)

นพเเ้ก้า
IP: xxx.121.192.253
เขียนเมื่อ 

การทำงานข้ามสายงาน นอกจากจะเป็นเ้ส้นทางของ KM แล้ว ยังเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จขององค์กร

ตั้งแต่การหาลูกค้า ถึง การส่งมอบสินค้าค่ะ ดังนั้น หากทุกคนเห็นภาพใหญ่ร่วมกันการทำงานข้ามสายงาน

ก็จะประสานกันได้ดี โดยมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน ดิฉัน เคยเชิญ อ.อุไรวรรณ อยู่ชา ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์

ในการทำงานข้ามสายงานเยอะมาก จาก SCG มาบรรยาย และแนะนำเทคนิคต่าง ๆ อาจารย์ Focus ได้ดีมาก

เน้นที่ เป้าหมายใหญ่ขององค์กร การสื่อสารที่ชัดเจน และ พฤติกรรมการทำงานของคน ซึ่งตรงกับปัญหา

ที่พบในบริษัทมาก ๆ อบรมกันแ้ล้วทำให้การประสานงานดีขึ้น เข้าใจกันมากขึ้นค่ะ

ธงชัย
IP: xxx.207.201.148
เขียนเมื่อ 

ทีมข้ามสายงาน หากสื่อสารได้เข้าใจตรงกัน มีเป้าหมายเหมือนกันจะไปได้สวยครับ ผมเคยเข้าอบรมหลักสูตร เทคนิคการสื่อสารข้ามสายงาน  กับ อ.อุไรวรรณ อยู่ชา มาเหมือนกันครับ อ.อุไรวรรณ รู้ลึก รู้จริงถึงสาเหตุและปัญหาของทีมข้ามสายงานมาก เพราะมีประสบการณ์ตรงเยอะมาก ทุกประเด็น  ที่แนะนำตรงกับสาเหตุขององค์กรมาก ๆ รวมทั้งได้นำ Case และ กิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นสาเหตุของการทำงานร่วมกันและเกิดปัญหาได้ชัดมาก ผมไปเข้าอบรมแล้วประทับใจมากได้ประโยชน์และมีความสุขกับการอบรม อาจารย์เก่ง น่ารัก เป็นกันเอง และตั้งใจสูงมาก  ที่สำคัญเป็นการอบรมที่สะท้อนการทำงานของคนไทยจริงๆ ครับ