มาช่วยกันปลูกฝังสัญญลักษณ์ชาวพุทธให้แก่เยาวชนชาวพะเยากันเถอะ

ศาสนาคริสต์ มีสัญญลักษณ์ ไม้กางเขนฯลฯ ศาสนาอิสลาม มีสัญญลักษณ์ เดือนครึ่งดวงกับดาวฯลฯ แล้วศาสนาพุทธ จะมีสัญญลักษณ์อะไรดี
สืบเนื่องมาจากพุทธศาสนาได้หายไปจากหลักสูตรนานราว 20 ปี(หายไปยุคใครเป็นเจ้ากระทรวงบ้าง ก็ไปค้นหากันเองนะคะ) มาตอนนี้ คุณลักษณะของเยาวชนวันนี้ จึงมีพฤติกรรมแปลกๆๆ  ถามหาสัญญลักษณ์ชาวพุทธ ไม่รู้จัก กราบพระไม่เป็น ไม่รู้จักการไปวัด ไม่รู้คุณค่าของวัดฯลฯ ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธกันตามทะเบียนบ้าน แต่ไม่สนใจที่จะศึกษาวิถีชีวิตชาวพุทธ ดำเนินชีวิตเป็นไปตามชาวตะวันตก ที่กำลังหลากมาอย่างเต็มที่ และผู้ใหญ่หลายฝ่าย เห็นว่า สงสัย วิถีชาวพุทธ คงจะหายไปจากโลกนี้เป็นแน่แท้ ทั้งๆๆที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เลิศเลอ มีเมตตาธรรมเป็นพื้นฐาน
   จากตัวอย่างสภาพการณ์ที่กล่าวมา พระอาจารย์พระครูสีลวัฒนาภิรม เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จึงจัดกิจกรรม Bomb to Bell ขึ้นมา เพราะทุกวันนี้ เสียงระฆัง เด็กๆๆรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้ว จึงฟื้นฟูการใช้เสียงระฆังเป็นเสียงสันติภาพ ดังนั้นพระอาจารย์พระครูสีลวัฒนาภิรม จึงสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในประเทศไทย จัดกิจกรรมต่างๆต่อไปนี้ 1.ใช้ระฆังเป็นสัญญาณกิจกรรมต่างๆๆในโรงเรียน 2.มีห้องพระประจำโรงเรียน สามารถนั่งภาวนาได้อย่างไม่มีสิ่งใดมารบกวน 3.มีวันพระของโรงเรียน(วันไหนก็ได้ ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์) 4. เมื่อถึงวันพระ ครู-นักเรียนทุกคน แต่งตัวด้วยชุดขาวแทนชุดนักเรียน และ 5.มีกิจกรรมสวดมนต์ยาวฯลฯ ในวันพระของโรงเรียน....ถ้าโรงเรียนในสังกัด สพท.พะเยา 1 สนใจ ที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เชิญแจ้งไปที่สพท.พะเยา 1(กลุ่มนิเทศฯ ,ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการเรียนวิถีพุทธ) เพื่อจะได้รวบรวมชื่อ ส่งไปให้พระอาจารย์พระครูสีลวัฒนาภิรม เพื่อรับสัญญลักษณ์ชาวพุทธ ไว้ประดับโรงเรียนต่อไป...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1ความเห็น (0)