อนุทินล่าสุด


นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: ศูนย์คุณธรรม

http://www.moralcenter.or.th/web/moral/th/home/index.php

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: แม่ชีศันสนีย์

http://www.sathira-dhammasathan.org/index.php?topgroupid=%20%20%20%20%201%20%20%20%20&groupid=%20%20

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: ไทยภิกษุณี

http://www.thaibhikkhunis.org/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: ประวัติพระอริยสาวก

http://www.dhammathai.org/monk/arahanta.php

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: ประวัติพระอริยสงฆ์ไทย

http://www.dhammathai.org/monk/thaimonk.php

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: จะอ่านหนังสือพิมพ์ อะไรดีน้อ

http://webindex.sanook.com/news_and_media/newspaper/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: มาดูทีวีออนไลน์กันค่ะ

http://thaitv.webcindario.com/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: มาลงถวายพระพรองค์ในหลวงกันค่ะ

http://www.thaiking.org/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: มาบันทึกความดีกันเถอะค่ะ

http://gotoknow.org/tamdee

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: ร่วมแรง แข็งขัน ร่วมกันทำดี

http://www.moralcenter.or.th/web/moral/th/home/index.php

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: ความรู้รอบโลก

http://www.wikipedia.org/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: ยามเฝ้าบ้านเมือง

http://www.corruptionwatch.net/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ

http://www.thelittlekpy.com/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: ต้องการรู้สิ่งใด หาได้ในพริบตา

http://www.google.co.th/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: แหล่งนวัตกรรมอีเลคโทรนิคส์

http://www.thaigoodview.com/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: พระธรรมอันเลิศ

http://www.84000.org/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: แหล่งดึงสัตว์โลกออกจากนรก

http://www.luangta.com/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

http://www.obec.go.th/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

http://area.obec.go.th/phayao1/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

นางสาว ทิวาพร พลพานิช
เขียนเมื่อ

Bookmark: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

http://www.phayao1.org/sn/

No description

Tags:ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี