ตั้งแต่เริ่มโครงการมา มีโรงเรียนที่จัดกิจกรรมดีเด่น ที่รร.อื่นสามารถไปศึกษาดูงานได้ ดังนี้
1.โรงเรียนพินิตประสาธน์ อ.เมือง มีจุดเด่น ให้นักเรียนทุกคนถือศีล ทุกวันพระค่ะ
2.โรงเรียนบ้านวังขอนแดง อ.ดอกคำใต้ มีจุดเด่น ทั้งครูและนักเรียนทุกคน  แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติธรรม สีขาว และสวดมนต์ยาว ในทุกวันศุกร์ค่ะ
3.โรงเรียนบ้านร่องจว้า อ.ดอกคำใต้ มีจุดเด่น ทั้งครูและนักเรียนนักเรียนทุกคน แต่งกายด้วยชุดปฏิบัติธรรม สีขาว และสวดมนต์ยาว ในทุกวันพุธค่ะ
.....นี่เป็นเพียงที่ ได้รับการบอกกล่าวนะคะ.....ส่วนโรงเรียนอื่นๆๆที่มีการจัดกิจกรรมและอยากจะแจ้ง เชิญแจ้งได้ ช่องความคิดเห็น ตามบล๊อกข้างล่างนี้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ....