ภาพและชื่อโรงเรียนที่คณะกรรมการไปประเมินโรงเรียนวิถีพุทธตามตัวชี้วัดฯ

 

ประเมินที่ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ประเมินที่ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการประเมิน ปี 2548
เชิญคลิกได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ  http://gotoknow.org/file/buddapy1/assessed48.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1ความเห็น (0)