รายชื่อโรงเรียนต้นแบบวิถีพุทธจังหวัดพะเยา

เป็นโรงเรียนที่จังหวัดพะเยา ให้งบประมาณประจำปี 2548สนับสนุนในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
จังหวัดพะเยา ให้งบประมาณสนับสนุน จำนวน 198,000 บาท ให้แก่โรงเรียนต้นแบบ จำนวน 40 โรงเรียน ดังมีรายชื่อ ตามลิงค์นี้  http://gotoknow.org/file/buddapy1/tonbab48.xls

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพท.พะเยา 1ความเห็น (1)

ทิพมาศ
IP: xxx.121.69.98
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณทิวาพร

อยากรบกวนขอชื่อและที่อยู่โรงเรียนวิถีพุทธจ.พะเยา ค่ะ เพื่อเก็บแบบสอบถามเรื่องโรงเรียนวิถีพุทธค่ะ ขอกราบขอบพระคุณค่ะ ทิพมาศ