วันที่ 9 มีนาคม 2549 เวลา 12.00-13.00 น. หน่วยประกันคุณภาพฯ จะจัดให้มีการพูดคุยกันถึงการเตรียมตัวไปดูงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (พระประแดง สมุทรปราการ) ผู้เข้าร่วมประชุมของ มน. ประกอบด้วย

  1. ท่านอาจารย์มาลินี
  2. ท่านอาจารย์เทียมจันทร์
  3. อาจารย์เสมอ
  4. อาจารย์รุจโรจน์
  5. อาจารย์สมลักษณ์
  6. อาจารย์เอกรินทร์
  7. คุณบอย
  8. คุณมาดา
  9. คุณตูน (คุณประสานและคุณเอื้อ 2)

   กำหนดการคร่าวๆ คือ เราจะออกเดินทางจากมน. ตอนประมาณ 8 โมงเช้า เพื่อที่จะไปพร้อมกันที่บริษัทโตโยต้า (พระประแดง) ก่อนบ่ายโมงตรง โดยเขาคงให้เราไปรวมกันอยู่ที่ห้องห้องหนึ่ง (C 101 Head office) ต่อจากนั้นก็จะมีการกล่าวต้อนรับ และบรรยาย Toyota way โดยคุณสุทิน เห็นประเสริฐ ประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อด้วย วีดิทัศน์อีก 15 นาที และ เยี่ยมชมสายการผลิตอีก หนึ่งชั่วโมงเศษ สุดท้ายก็จะเป็นการถาม-ตอบปัญหา จนถึงเวลาประมาณ 16.00 น. หรือกว่านั้นเล็กน้อย

   ผู้ไปร่วมดูงานครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 มหาวิทยาลัย คือ มอ.,มหิดล,มข.,มน.,มมส.,มรภ มหาสารคาม และสคส. (อ.ประพนธ์ และอ.ธวัช)  จำนวน 64 คน   โดยทีมงานของมน. ทั้ง 9 คน จะต้องสวมเสื้อทีม NU ซึ่งจะได้รับแจกท่านละ 1 ตัว (ดูภาพประกอบ)

         
      ................   
         
      ภาพด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อสามารถ nuqrkm ซึ่งมอบให้ผู้ที่มีส่วนในการ    
      ขับเคลื่อนชุมชน NUKM ใน gotoknow (มอบให้อ.หนึ่งเป็น Presenter)  
         

    พอเวลา 18.00-19.00 น. เราจะไปทานอาหารเย็นที่ร้านอาหาร 13 เหรียญ แถวบางนา และร่วมลปรร. โดยทำ AAR อีกประมาณชั่วโมงครึ่ง จน 20.30 น. จากนั้นเราก็จะเดินทางกลับมน.ทันที (เพราะหลายท่านติดภาระกิจที่มน.) ซึ่งคงจะถึงประมาณ ใกล้ตีหนึ่งครับ...

   บันทึกเพิ่มเติม วันที่ 9 มีนาคม เวลา 12.00-13.00 น. ในที่ประชุม Prelude หรือ BAR ผู้เข้าร่วมประชุม มา 9 ท่าน ขาดอาจารย์เสมอ ซึ่งไม่ได้ไป Toyota ด้วย (ติด Prelude นเรศวรวิจัย) ได้พบปะพูดคุยกันแบบสบาย ๆ บรรยากาศแบบเป็นกันเอง ทานข้าวร่วมกัน คุณตูนได้แจกเอกสาร ที่ได้จากทางมอ. ท่านอาจารย์วิบูลย์แจ้งข่าวว่า ทางสคส.ได้ติดตามการทำงานของทางมน.และจะประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยทั่วกันเร็วๆ นี้ และได้นัดหมายพวกเราหลังจากกลับจากดูงานที่โตโยต้าแล้วจะมาพบกันอีก วันที่ 14 มีนาคม 2549 ตอนเที่ยง แล้ววันที่ 15 มีนาคม 2549 นัดให้ไปรับเสื้อสามารถที่ท่านอธิการบดี สำหรับผู้บุกเบิก NUKM blog และต่อไปก็จะมอบรางวัลเสื้อสามารถนี้อีกประมาณว่าเดือนละ 1 ตัวเป็นอย่างต่ำ..

     
   
 

ภาพบรรยากาศในการประชุมปรึกษาหารือและร่วมทานอาหาร