จับภาพ KM ในเครือข่ายทีมสุขภาพชุมชนอีสานตอนล่าง (ตอนที่ 3)

อ้อ

     ต่อจากตอนที่แล้วนะคะ (Link ตอนที่แล้ว)  วันนี้เป็นวันที่สองของการจับภาพค่ะ

      AAR การประชุมการนำเสนอโครงการย่อยภายใต้แผนงานจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับสุขภาวะชุมชน  เครือข่ายทีมสุขภาพอีสานตอนล่าง :  วันนี้คุณหมอวิวัฒน์   ชวนเราร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการย่อยที่เสนอขอทุน  (ณ  สสอ. บุรีรัมย์)

                - เป้าหมาย :  มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดูข้อเสนอโครงการที่จะนำการจัดการความรู้ไปใช้

                - สิ่งที่บรรลุเกินเป้าหมาย :  1.ได้ตัววิทยากร KM มือดีอีกคนค่ะ    เพราะวันนี้พอเปิดเวที คุณหมอธนะพงศ์  จินวงษ์  ก็มานำเสนอทบทวนการทำงานของโครงการย่อยต่างๆ ที่ผ่านมา ที่ได้พยายามทำโดยใช้หลักการของสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ของอาจารย์หมอประเวศ   วะสี   และนำเสนอเครื่องมือการจัดการความรู้ที่ต้องการจะให้นำมาใช้ในโครงการต่างๆ เพื่อให้ขยายการขับเคลื่อนงานได้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น    จำไม่ได้ว่าคุณหมอมาเรียนรู้ KM กับ สคส. ตอนไหน   แต่พูดนำเสนอได้ชัดเจนมากค่ะใน Concept ของ โมเดลปลาทู , การเดินเรื่องด้วยความสำเร็จ/ เรื่องเล่า และยังนำเสนอเชื่อมโยงกับโครงการย่อยต่างๆ ได้ดีเชียวค่ะ     

         2. ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการย่อยที่มาเสนอโครงการที่จะใช้เครื่องมือจัดการความรู้ค่ะ    โครงการที่พิจารณาให้ทุนวันนั้น  8-10 โครงการ แม้จะเป็นเพียงโครงการย่อยเล็กๆ (ระดับทุน 50,000  บาท)  แต่เมื่อเห็นบรรยากาศการตื่นตัวของกลุ่มผู้มานำเสนอโครงการ  และเห็นทีมคุณหมอวิวัฒน์, คุณหมอสมยศ และคุณหมอธนะพงศ์   มีความเข้าใจเรื่อง  KM ค่อนข้างชัดเจนดีเป็นกลุ่มผลักดัน    ทำให้เห็นนิมิตหมายเริ่มต้นที่ดีของโครงการภายใต้ สสส. ที่จะนำ KM ไปใช้อย่างจริงจังค่ะ     โดยโครงการย่อยที่มานำเสนอขอทุนในวันนั้นบางโครงการเป็นโครงการต่อเนื่องที่เดิมทำหน้าที่คล้าย คุณอำนวย ลงไปทำกับกลุ่ม คุณกิจ (ชาวบ้าน, เด็ก) โดยตรงเลย   แต่ทุกโครงการที่ขอทุนปีนี้   ทีมคุณหมอผู้พิจารณาโครงการต้องการให้ยกระดับขึ้น โดยไปทำหน้าที่เป็น ผู้ประสาน เครือข่ายจัดการความรู้   คอยจัดให้มีพื้นที่/ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเชื่อมโยงให้กลุ่มต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน   โดยทุนที่ให้ก็จะเป็นงบที่สนับสนุนลักษณะการทำงานประสานงาน, สร้างเวที

                รูปแบบการนำเสนอโครงการวันนั้น    ให้นำเสนอ

                1. เป้าหมายโครงการ (Knowledge Vision)

                    2. กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทำ  (Knowledge Sharing)

                3.  คลังความรู้ (Knowledge  Asset) และผลที่คาดว่าจะได้

                    4.  การประเมินผล

                5.  การใช้เงินงบประมาณ

                ตัวอย่างโครงการที่นำเสนอ :

            - โครงการการสร้างสุขภาวะชุมชนด้วยกระบวนการจัดการความรู้ โดยแกนนำเครือข่ายเยาชน ต. หนองบัวโคก  (ชัยภูมิ)

                - โครงการการจัดการความรู้เพื่อสร้างสุขภาวะในชุมชน (เพื่อนดูแลเพื่อน ความดันโลหิตสูง เบาหวาน) เครือข่ายบริการสุขภาพ อ.ขุขันธ์  ศรีสะเกษ

                - โครงการจัดการความรู้เพื่อสร้างสุขภาวะในชุมชน (กรณีศึกษาการจัดการโรคไข้เลือดออก) อ. ขุขันธ์  ศรีสะเกษ

                - โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรที่เอื้อต่อสุขภาพ (ขุขันธ์)

                - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรแบบมีส่วนร่วม ต. ลมศักดิ์

                - โครงการจัดสวนครัวพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์และพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

                - โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนในการจัดระบบอาหารปลอดภัย  ต. บ้านโพธิ์  จ. นครราชสีมา

                - โครงการพันธมิตรการสร้างสุขภาพ อ. บึงบูรพ์   จ. ศรีสะเกษ

                - โครงการชุมชนร่วมใจประถมวัยฟันสวย (ขุขันธ์)

                - โครงการหัวเราะสร้างสุขภาพ (อ. ราษีไศล   จ. ศรีสะเกษ)

                ทีมจับภาพ 2 คนของเรา วันนั้นได้อยู่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝากให้ข้อสังเกตเพียง  2- 3  โครงการเท่านั้นก็ต้องขอตัวกลับกรุงเทพฯ มาก่อนตอนบ่าย 2 โมงค่ะ (กว่าจะถึงกรุงเทพฯ ก็มืดค่ะ)    แต่ก็เชื่อมือทีมพิจารณาโครงการว่าจะไกด์แต่ละโครงการไปได้ดีค่ะ     ส่วนทีมจับภาพคิดกันว่าจะคอยติดตามงานของกลุ่มเครือข่ายนี้เป็นระยะๆ ดูว่าเอา KM ไปใช้แล้วเป็นอย่างไรค่ะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน play & play

คำสำคัญ (Tags)#km#aar#จับภาพ

หมายเลขบันทึก: 17872, เขียน: 09 Mar 2006 @ 07:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)