สภามหาวิทยาลัย (8)

เรียนรู้จาก ศ. ดร. เทียนฉาย  กีระนันทน์ (2)

การปรับตัว 4 ระดับของมหาวิทยาลัย
1. การกำกับดูแลระดับมหภาค   นี่คือหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยโดยตรง
 (1) ดูแลความเป็นอิสระและความรับผิดชอบด้านวิชาการ   การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพ
 (2) พัฒนาระบบกำกับดูแล  ระบบการเปิดเผยข้อมูลข้อสนเทศ   ระบบมาตรฐานกลาง
 (3) ระบบการติดตามตรวจสอบ (monitoring)
 (4) ระบบมาตรฐานกลาง   การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา   ให้มีมาตรฐาน 3 - 4 กลุ่ม
 (5) ระบบการสอบทาน (audit) ที่ไม่ใช่ระบบผู้ตรวจการ (inspection)
 (6) ระบบการเปิดเผยข้อมูลข้อสนเทศ
 (7) ระบบประกันคุณภาพทุกด้าน   เวลานี้ยังไม่มีการประกันคุณภาพงานวิจัย,  หลักสูตรอบรมระยะสั้น, ฯลฯ
 (8) ระบบการรับรองสถาบัน (accreditation)
2. โครงสร้างของระบบอุดมศึกษา
           การจำแนกประเภทตาม priority ของภารกิจ   การควบรวมจำนวน,  ชนิด,  ที่ตั้งของสถาบัน
3. การจัดองค์กรและโครงสร้างของสถาบันอุดมศึกษา
4. การปรับตัวของระบบบุคลากรและตัวบุคลากร

สภามหาวิทยาลัย  ตอนที่ 1-7

วิจารณ์  พานิช
 23 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัย#สภามหาวิทยาลัย

หมายเลขบันทึก: 17952, เขียน: 08 Mar 2006 @ 08:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)