พ่อของแผ่นดิน

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จากสมุดบันทึกพระบรมราโชวาท

สามัคคี

  ความสามัคคีนั้น หมายถึง ความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทั้งในทางส่วนบุคคล ทั้งในด้านวิชาการ ต้องเห็นใจว่า

  แต่ละคนมีหน้าที่ มีความรู้ในวิชาการของแต่ละคน ถ้าดำเนินวิชาการนั้นๆไปตามลำพัง หรือ ตามแนวเดียวเท่านั้นเอง ก็จะไม่สามารถที่จะดำเนินได้โดยดี

 คนไทยเราที่รักษาเอกราชอธิปไตยไว้ได้ ก็โดยอาศัยการที่รู้รักสามัคคี และ  รู้จักทำหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ให้ ประสาน ส่งเสริมกัน

 รู้ คือ ทราบ ทราบความหมายของสามัคคี

 รัก คือ นิยม นิยมสามัคคี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

บุญ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยค่ะ ถ้าทุกฝ่ายสามัคคีกัน จะทำให้เกิดพลัง นอกจากสามัคคีแล้ว ยังต้องมีสติด้วย ซึ่งจะนำไปสู่สิ่งที่ดีๆให้กับสังคมด้วย