ขยะ ปัญหานี้มีทางออก!!!!!

จากการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากระบวนการและข้อเสนอทางเลือกเชิงนโยบายสาธารณะที่ดีด้วยกรอบคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Environmental Assessment : SEA กรณีการจัดการขยะของประเทศไทย

คุณหนึ่งดิน วิมุตตินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันขยะวิทยาได้มีการนำเสนอไฟล์ power point ของสถาบันที่สามารถทำขยะสดให้เป็นขยะหอมและสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ

ในขณะนี้ได้มีการนำไปใช้จริงแล้วในหลายพื้นที่ เช่นตลาดไท ก็นำผัก ผลไม้ ที่เน่าเสียมาทำและปลูกบนพื้นที่ หลายสิบไร่ มีผักปลอดสารพิษ ป้อนเข้าสู่ตลาดหลายสิบตัน มีการทดลองนำไปใช้กับทั้งสวนส้ม ทุเรียน ลองกอง ในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคใต้

ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่มีการศึกษาเรื่องนี้การอย่างจริงจัง หากสิ่งนี้ทำได้จริง ในขณะที่ผู้เขียนก็มีคำถามที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกษตรยืนยันเหมือนกันว่า เรื่องนี้ในทางวิชาการ ยอมรับหรือไม่ เพราะเคยถามเพื่อนที่เป็นนักศึกษาเกษตร เขาว่าการใช้ปุ๋ยจะมีผลดีในระยะแรกๆ และผลดีหรือไม่ดี ก็ขึ้นกับสภาพดินที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว   แต่พอนานไปก็จะทำให้ดินเสื่อมสภาพ เหมือนกัน

น่าจะมีสถาบันไหน ทำการทดลอง และวัดผลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อทำการยืนยัน เมื่อเป็นสิ่งที่ดี ที่มีประโยชน์ ก็น่าจะผลักดันให้รัฐรับเรื่องนี้ไปผลักดันเป็นนโยบาย หรือไม่ก็เริ่มจากการส่งข้อมูลให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้รู้ข้อมูล ทำการนำเสนอให้สั้น อ่านเข้าใจง่าย และเป็นขั้นตอนชัดเจน นำไปปฏิบัติได้ทันที เพราะเมืองไทยมีขยะเปียก กันอยู่เกือบทุกครัวเรือนโดยเฉพาะคนในต่างจังหวัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน story telling and learning from HPP programความเห็น (7)

dogaholic
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 

คุณโอคะ แล้ว strategic environment assessment ครอบคลุมขยะรีไซเคิลหรือเปล่า อยากทราบว่าการคัดแยกขยะมีที่ใดที่ประสบความสำเร็จและมีกลยุทธ์ในการจัดการอย่างไร ขอบคุณค่ะ

 

โอ มสช.
IP: xxx.90.140.154
เขียนเมื่อ 

เรื่องที่ทางทีมงานเน้นเรื่องการนำเครื่องมือ SEA มาใช้เพื่อให้เกิดการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นที่มานำเสนอในงานนี้จึงเน้นไปทางระดับภาพใหญ่หรือเชิงนโยบายมากกว่าคะ

แต่เท่าที่ทราบเรื่องขยะรีไซเคิล ผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการนี้ก็คือดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทวงษ์พานิช  กรุ๊ปคือ ลองค้นหาข้อมูลดูต่อนะคะ

สำหรับท่านที่สนใจการทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะสด ก็อีเมลมาขอไฟล์ powerpoint ของสถาบันขยะวิทยาได้นะคะ clilk ตรง email me ก็ได้คะ หรือว่าถ้าหากจะติดต่อในรายละเอียดจริงๆ ก็คงต้องติดต่อไปที่สถาบันคะ

ลุงแป๊ะจะบอกให้
IP: xxx.144.144.164
เขียนเมื่อ 
  ทุกวันนี้เรามีเจ็กขายขวด มาช่วยลดปริมาณขยะได้10-15 เปอร์เซ็น เลือกเอา กระดาษ พลาสติก(สะอาด) ขวดพลาสติก ขวดแก้ว เศษโลหะ เท่านั้น ส่วนขยะที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเทวดา ที่จะช่วยกำจัดให้หมดไปตามธรรมชาติ แล้วนี่หรือคือวิธีกำจัดขยะ..หรือ ธนาคารขยะ.........
เราแยกขยะไปทำไม.....ถ้าแยกแล้วเลือกเอาเฉพาะแต่ของที่นำไปขายได้.....ส่วนที่เหลือนำไปรวมในรถขยะ....แล้วก็ไปใช้วิธีการกำจัดด้วยขบวนการที่แอบแฝงในเรื่องของผลประโยชน์ทุกโครงการที่ได้ทำผ่านมาแล้ว ไม่ว่า การฝังกลบ [sanitary landfill] เตาเผาขยะ [incineration] ทำปุ๋ย [composing] หรือใหม่ล่าสุด ใช้ระบบอัดด้วยความร้อนแล้วนำไปแยกของที่จะมีประโยชน์ไปใช้ ส่วนที่เหลือนำไปทำปุ๋ย น้ำเสียก็นำไปกำจัด วิธีนี้ใหม่สุดๆ ทำเรื่องง่ายๆให้มันยากเข้าไว้(ผลประโยชน์อัตราเดิม)
ถามตัวเราก่อน ถ้าใครมาขอให้เราแยกขยะให้เราจะช่วยเขาไหม นานเท่าได ที่ตั้งใจจะแยกขยะ เราจะร่วมสร้างแนวร่วมในการแยกขยะได้อย่างไร(ในบ้านเรา).......พฤติกรรมแบบนี้ เปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือ ลองคิดดู...........
ถ้าลุงจะบอกว่า.....ถ้าแยกทิ้งขยะทุกชนิดไม่ว่า เศษอาหาร ม้าหินหักๆ ศาลพระถูมิที่รื้อทิ้ง น้ำล้างปลา เศษผ้า รองเท้าเก่าๆ จานข้าว ขวดแก้ว กระเบื้องแตกๆ ฯลฯ (ทุกชนิด)ทุกสิ่งที่คุณไม่ต้องการ นำมาแลกเป็น สตางค์ ........ เรียกว่าทิ้งขยะทุกชนิดแล้วได้สตางค์ แบบนี้พอจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคนได้หรือไม่ การรักชาติ รักสังคมไทย รักสิ่งแวดล้อม แต่ต้องมีผลประโยชน์แลกเปลี่ยนแบบนี้ พอรับได้ไหม และจะยั่งยืนหรือไม่ ขอให้เราช่วยกันคิดหน่อย เพราะนักวิชาการทั้งหลายหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบยังไม่เคยสำผัสมาก่อนจีงมองไม่เห็นในแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ (ฝรั่งหรีอเมืองนอกยังไม่มี) ทำให้โครงการที่ลุงได้คิดสำเร็จตั้งแต่เมื่อปี 2545 จึงยังไม่เกิด เศร้าไหมหลาน มาตามลุงมา.........
เมื่อแยกขยะได้แล้ว ....ต้องมีเครื่องจักรแต่ละชนิดแต่ละประเภท มาช่วยทำให้ขยะทุกชนิดให้เป็นประโยชน์ สมกับเงินที่เราตอบแทนผู้ร่วมโครงการ และต้องไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมทุกประเภท.......ใครอยากเห็น ใครอยากดู ใครอยากพิสูจน์ ลุงพร้อมให้มาดู ไม่ใช่ดีแต่พูด หรือเก่งแต่เขียน แต่ไม่มีของจริงให้ดู แบบนี้ ของจริง........จริง
การรักสิ่งแวดล้อมด้วยปาก หรือการแสดงด้วยลีลาของนักแสดง แต่มิได้มีหัวใจ และสมอง ที่จะมาทำให้สิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ดีขึ้น เรื่องแบบนี้เห็นดาดดื่นที่แสดงต่อมวลชน และในสังคมไทย เห็นแล้ว ลุงขอบอกว่า ที่ท่านได้ทำกันนั้นเป็นเรื่อง โจ๊ก สุดๆ......เหมาะสำหรับลิเกโรงใหญ่ๆ ลุงเสียดายเงินภาษีที่ต้องเสียไปกับโครงการต่างๆที่ผ่านมา เช่น การแก้ปัญหาขยะแห่งชาติ 2ครั้ง การขนขยะไปทิ้งในกทม. เชียงใหม่ ฯ การสร้างเตาเผาขยะที่ ภูเก็ต สะมุย ทุ่งสง และที่เล็กๆหลายๆแห่ง การฝังกลบเกือบทั่วประเทศ ที่จัดหาที่ดินฝังกลบถูกๆ แต่นำมาขายรัฐบาลแพงๆ นำผลต่างที่ได้มาจัดสรรปันส่วนตั้งแต่เจ้ากระทรวงจนถึงคนเก็บขยะ หรือโครงการนำขยะมาทำปุ๋ยก็สูญเงินมากมาย....เรื่องเหล่านี้ ใครเก่งตัวเลขช่วยรวบรวมค่าโง่ที่เสียไปแล้วให้ลุงที........
ใครอ่านแล้ว ....มีความเห็นเป็นเช่นใด ลุงอยากได้ข้อคิด และแนวร่วมในการสานความคิดที่ได้สร้างขี้นมาให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป...... ติดต่อลุงแป๊ะ e-mail [email protected] www. thailegs.com
เขียนเมื่อ 

ขอแนะนำ blog นะครับ  เรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะ  เห็นคนอ่านน้อยเลยเขียนเรื่องออกกำลังกาย  และการลดน้ำหนักไปก่อน

นักศึกษา
IP: xxx.136.125.9
เขียนเมื่อ 

อยากทราบว่าถ้าจะเอาขยะตาแหล่งชุมชนมาผลิตเป็นไฟฟ้าจะเป็นไปได้มั้ยคะ..............แล้วถ้าเป็นไปได้

อยากทราบว่าต้องศึกษาเรื่องใดบ้างและมีวิธีการอย่างไร

ขอบคุณคะ

นางเทวา คนหาญ
IP: xxx.146.63.185
เขียนเมื่อ 

ต้องการทราบถึงวิธีการทำปุ๋ยชีวภาพจากขยะสดค่ะ  ใคตรมีความรู๔ตรงนี้บ้าง  ขอความช่วยเหลือด้วยนะคะ  ต้องการรู้วธีทำอย่างมากเลยค่ะ  เพื่อจะได้มาพัฒนาเทศบาลของตนเองนะคะ

อภิรัตน์ ลีละชาติ
IP: xxx.9.11.31
เขียนเมื่อ 

ในขณะนี้เราในนาม บริษัท ไทยไมโครเทค เอ็นไวรอนเมนท์ จำกัด มีความคิดที่จะสานต่อโครงการ "ขยะหอม" ที่ได้ริเริ่มโครงการมานานแล้วให้เป็นรูปธรรม โดยจะจัดหาพื้นที่สำหรับการเริ่ม ปฏิบัติการนำร่อง เพื่อให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของ ขยะที่เหลือทิ้งจาก ครัวเรือน ร้านอาหารและอื่นๆ เพื่อนำมาสร้างประโยชน์ต่อในแนวทางศรฐกิจพอพียง เพื่อพึ่งพาตนเอง เพื่ออณุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพื่อลดความเดือดร้อนของผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณ กองขยะ หน่วยงานใดหรือหน่วยงานส่วนท้องถิ่นใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับขยะเหม็นในท้องถิ่นของท่าน เชิญปรึกษา ปัญหาได้ที่ บริษัทฯ หรือติดต่อได้ที่คุณ อภิรัตน์ ลีละชาติ เบอร์ติดต่อ 081 4840977 ยินดีให้คำปรึกษาในทุกแง่มุม โครงการนี้ บริหารโครงการโดย อาจารย์ หนึ่งดิน วิมุตตินันท์