มอง"หัวใจนักปราชญ์" (สุ จิ ปุ ลิ) ให้เป็นเรื่องการพัฒนาความสามารถด้านชุมชนของนักศึกษา


ขยายความ หัวใจนักปราชญ์ ไปให้สุดทาง แบบเข้าข้างทันตกรรมชุมชน

สุ หรือ สุต "ฟัง" คือ input ทั้งปวง การฟัง การอ่าน การสืบค้น ขยายผลไปถึง การได้ฟังบรรยายดีๆ การมีกัลยาณมิตร การได้พบกับคนที่เป็นแรงบันดาลใจ ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ทักษะการจับประเด็นในการประชุม รสนิยมในการบริโภคสื่อ การเลือกซื้อหนังสือ

จิ คือ จินต "คิด" เล็งถึงกระบวนการ "process" ที่เกิดขึ้นหลังจากได้ input มาแล้ว ทั้งเรื่องการคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ MindMap ช่วยคิด การประมวลผลข้อมูล การให้คุณค่าข้อมูล กระบวนการเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ให้เป็นองค์ความรู้ การเปรียบเทียบ นอกจากนี้ยังอาจขยายผลไปถึงเรื่อง จิตภาวนา เช่นเรื่องการเจริญเมตตา การเจริญสติ เป็นต้น

ปุ คือ ปุจฉา "ถาม" เป็นกระบวนการตรวจสอบ input ทั้งก่อนและหลังจากเกิด process ในหัวแล้ว ทักษะด้านนี้รวมความถึง ปฏิสัมพันธ์ "interaction" กับผู้อื่น ซึ่งน่าจะครอบคลุม ทักษะเรื่องการประชุม (ทั้งการเป็นประธาน และเป็นสมาชิกในกลุ่มประชุม) ความสัมพันธ์ระหว่างหมอ-ผู้ป่วย อาจเลยเถิดไปถึงเรื่องการสร้างเครือข่าย และทักษะเรื่องการบริหารจัดการที่เป็นกระบวนการตรวจสอบ หรือควบคุมคุณภาพเช่น feedback loop, TQM, CQI, HA 

ลิ คือ ลิขิต "เขียน" ครอบคลุม output ทั้งหมด รวมถึงทักษะการสื่อสารด้วยการพูด, การนำเสนอในที่ชุมชน การเขียนแบบต่างๆ อาทิ การเขียน chart ผู้ป่วย การเขียนจดหมาย การเขียนแบบราชการ การเขียนแบบวิชาการ

ถ้าใช้มุมมองแบบนี้ในการกำหนด competency ของนักศึกษาทันตแพทย์ คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ

หมายเลขบันทึก: 179280เขียนเมื่อ 28 เมษายน 2008 20:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 21:47 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี