ในการได้มีโอกาสเข้าชมพิพิธภัณฑ์ จปร 100 ปี  สิ่งที่ประใจผมมากอย่างหนึ่งก็คือ พระบรมรูปหล่อประทับยืนของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช รัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานมาจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์พร้อมกับเครื่องใช้ส่วนพระองค์อื่น ๆ อีกหลายอย่าง  พระบรมรูปหล่อนี้ผมเห็นว่า จะเป็นประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ายิ่งในอนาคต เพราะแสดงถึงเอกลักษณ์หลายอย่างของ สมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 ที่ทรงปฏิบัติมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ทุกครั้งที่ท่านเสด็จไปในทุกที่ของประเทศไทย  คือทรงมีอุปกรณ์ประจำ ประกอบด้วยกล้องถ่ายรูป  วิทยุสื่อสาร และแผนที่ แสดงรายละเอียดของบริเวณที่จะเสด็จไปอยู่ด้วยทุกครั้ง

       ในชั้นที่ 2 ของพิพิธภัณฑ์ จะเป็นการแสดงประวัติการก่อตั้งและความเป็นมาของ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ ที่รู้จักคุณเคยกันในชื่อ โรงเรียนนายร้อย จปร. พร้อม พระบรมรูปเหมือนของ  พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หรือ สมเด็จพระปิยมหาราช ผู้ก่อตั้งโรงเรียนนายร้อย จปร.   นับว่ากลุ่มของเราโชคดีมากที่ช่วงไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวันนั้น เราได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมฟังการบรรยายสรุปและชมวีดิทัศน์แนะนำสถาบันชุดใหม่ที่เพิ่งจัดทำเสร็จ ร่วมกับคณะที่มาเยี่ยมชมในวันนั้นโดยมีนายทหารเป็นผู้แนะนำและนำชม ที่บังเอิญมาในเวลาเดียวกันพอดี.....โชคดีจริงๆ ครับ

     ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ ที่อนุญาติให้พวกเราได้เข้าไปร่วมรับฟังการบรรยายและชมวีดิทัศน์ในครั้งนี้ด้วยครับ