พอดีเจอปัญหาที่แสดงข้อความผิดพลาด "Unknown parameter type: 0" ในระบบ Moodle ขณะที่ต้องการเพิ่มแหล่งข้อมูล  อันดับแรกจึงเริ่มแก้ปัญหาโดยการหาไฟล์ที่มีข้อความผิดพลาดนี้ 

หากเราต้องการหาไฟล์ที่มีคำสำคัญ (keyword) ว่า "Unknown parameter" ในไฟล์ต่าง ๆ ใต้ไดเร็กทอรี่ Moodle แต่เราไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไฟล์ใด

เราสามารถจะใช้คำสั่ง

find . | xargs grep 'Unknown parameter'

ซึ่งคำสั่งนี้จะทำให้คอมพิวเตอร์หาไฟล์ต่าง ๆ ใต้ไดเรกทอรี่ปัจจุบัน (.) จากนั้นให้หาคำว่า 'Unknown parameter' ในไฟล์ต่าง ๆ เหล่านั้น

จากการใช้คำสั่งนี้จึงพบว่าข้อผิดพลาด 'Unknown parameter type: 0" เขียนไว้ที่ไฟล์ moodlelib.php  ดังนั้นจึงไม่ถูกต้อง จึงไปโหลด moodlelib.php ใหม่แล้วเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งปรากฎว่าก็ทำให้แก้ปัญหานี้ได้