แอบจับลีลา Note Taker ของชาวกรมอนามัยมาฝากค่ะ
มีทั้งพลัง 1, พลัง 2, พลัง deep listening, พลังใส่หลายสี
ลองดูต่อสิคะ จะให้ฉายาอะไรต่อดี

สำนักส่งเสริมสุขภาพศูนย์ Labสำนักส่งเสริมสุขภาพสำนักส่งเสริมสุขภาพศูนย์ Labศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานีกองอนามัยการเจริญพันธุ์กองอนามัยการเจริญพันธุ์กองอนามัยการเจริญพันธุ์ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯกองแผนงานศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯศูนย์ LABกองโภชนาการ

มือหนึ่งทั้งน้านค่า ... ขอบอก

(จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ... 6 มีค.49 ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี)