32. พลังงานสะอาดที่อินเดีย

โสภนา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แสงแดดสร้างชาติ

พลังแสงอาทิตย์ที่อินเดีย

 

ใครๆ ก็บ่นกันว่าโลกร้อนขึ้นทุกวัน กรุงเทพฯ ในเดือนเมษายนแทบเดือด

จริงๆ แสงแดดแผดจ้าจนทำให้ไม่อยากออกไปไหน ทำให้ดิฉันคิดอยู่

ตลอดเวลาว่าทำไมรัฐจึงไม่ส่งเสริมให้นำพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็น

พลังงานสะอาดไม่ต้องซื้อหาหรือนำเข้ามาจากที่ใดมาใช้แทนพลังงานที่

ผลิตโดยใช้พลังงานน้ำ(สร้างเขื่อน) หรือความคิดที่ได้รับการต่อต้านในการ

สร้างโรงงานไฟฟ้าพลังถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานที่สกปรก หรือแม้แต่

นิวเคลียร์ที่มีความเสี่ยงสูง เพราะประเทศไทยเราได้เปรียบในด้าน

ภูมิศาสตร์ที่อยู่ในเขตศูนย์สูตร ได้รับแสงแดดเต็มๆ มากกว่า 250 วันต่อปี

แต่บริษัทไทยซึ่งสามารถผลิตแผงโซลาเซลล์ได้กลับผลิตเพื่อส่งออกไป

ต่างประเทศเป็นหลัก ให้ความเห็นว่า ขณะที่การใช้งานเซลล์แสง

อาทิตย์ใน ไทยยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ เนื่องจากขาดนโยบายสนับสนุน

จากภาครัฐ อีกทั้งต้นทุนการ ผลิตสูง อุปกรณ์ ต่างๆ ยังต้องนำเข้า

จึงเรียกร้องให้ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนการผลิตแผงโซลาร์เซลล์

ซึ่งเป็น พลังงานสะอาดที่ ประเทศไทยมีศักยภาพสูง

     หันไปมองประเทศอินเดีย ดิฉันมีประสบการณ์ไปพักที่ guest house

ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ช่วงนั้นเป็นฤดูหนาวเขาบอกว่าต้องกดสวิทช์ทำ

น้ำร้อนล่วงหน้าสองนาทีก่อนอาบน้ำเพราะเขาใช้โซลาเซลล์ในการทำ

ความร้อน และดิฉันเพิ่งกลับจากภาคอีสานของอินเดียมา เห็นว่าตามบ้านก็

มีพลังงานไฟฟ้าสำรองจากโซลาเซลล์ไว้ใช้เมื่อไฟฟ้าปกติดับบ่อยๆ (ที่

อินเดีย โดยเฉพาะต่างจังหวัด ไฟฟ้าดับเป็นเรื่องปกติมาก) แต่การที่รัฐส่ง

เสริมให้มีตัวช่วยด้านพลังงานด้วยการผลิตแผงโซลาเซลล์ในราคาที่ชาว

บ้านสามารถซื้อ หามาใช้ได้ก็เป็นการช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยลดภาวะ

โลกร้อนและสร้างความสะดวกให้กับชีวิตมากขึ้น เพื่อนบอกว่ารัฐกำหนด

เป็นนโยบายว่าหอพักรวมทั้งบ้านพักรับรองของมหาวิทยาลัยในอินเดียต้อง

ใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ด้วย ดิฉันเคยซื้อหลอดนีออนที่ผลิตกระแส

ไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์มาจากอินเดียซึ่งต้องนำแผงไปตากแดดเพื่อ

ชาร์จไฟอยู่เป็นระยะ หลอดไฟแบบนี้ผลิตขึ้นเพื่อขายไปยังหมู่บ้านที่ไม่มี

ไฟฟ้าใช้ หรือไฟฟ้าไปไม่ทั่วถึง ซึ่งเป็นทางเลือกที่ช่วยให้การดำเนินชีวิต

สะดวกขึ้น ชาวอินเดียจะคำนึงถึงความประหยัดเป็นหลัก ดังนั้นสิ่งใดที่ได้

จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นอุจจาระที่ พระคุณเจ้าเขียนไว้ว่าสร้างชาติได้ นี่ก็

ทำนองเดียวกันแสงแดดไม่ต้องซื้อหา ทำอย่างไรจะช่วยให้ชาวบ้านเอามา

ใช้ได้ รัฐเขาก็ทำ ดังนั้นแสงแดดที่ส่องไปที่อินเดียช่วยสร้างชาติอินเดียได้

เช่นกัน แล้ว  แสงแดดที่ส่องมาที่ประเทศไทยล่ะ ใครจะช่วยคิดให้เรา

สามารถเอามาใช้ให้ได้จริงๆ ?  หากรัฐบาลไทยจะให้ความสนใจ อย่าง

ต่อเนื่องและจริงจังในการพัฒนาพลังงานสะอาดที่เป็นทางเลือกด้วย

การ ส่งเสริมการผลิตแผงโซลาเซลล์ให้มีราคาถูกลง สนับสนุนให้มี

การใช้ให้กว้างขวางขึ้น เราจะช่วยกัน ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

ชีวิตเราจะเป็นสุขมากขึ้นเพราะเราไม่ทำร้าย สิ่งแวดล้อม ไม่ทำร้าย

โลก ใบ นี้

 

------------------------------------------------------------

หากท่านสนใจจะศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท เอก ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล กรุณาเข้าชมที่ www.lc.mahidol.ac.th หรือ โทร. 02-800-2308 ต่อ 3101

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Indian Studies, Bharat Studiesความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์โสภนาครับ

เรื่องพลังงานสะอาดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อินเดียมีความจำเป็นต้องใช้พลังงานทุกชนิดที่มีอยุ่

พลังงานที่ใช้มาช้านานคือพลังงานจากร่างกายมนุษย์ ซึ่งตรงข้ามกับสังคมสมัยใหม่ที่พยายามใช้พลังงานอื่นมาช่วย จะได้ไม่ต้องใช้พลังงานของตนเอง

ทุกครั้งที่ผมเห็นคนอินเดียปั่นจักรยาน ไปทำงาน ใช้จักรยานในการขนส่ง แทบทุกสิ่ง

ดูแล้วก็นึกในใจว่า ช่างง่ายๆ ดีจัง ไม่มีต้นทุนอะไรเลย นอกจากใช้แรงงานตัวเอง

ในหลายๆ เรื่องในวิถีชีวิตของคน สามารถใช้จักรยานได้ ทำไม บางสังคมจึงไม่ใช้

ซึ่งจะทำให้ทุ่นการใช้นำมันไปได้มากมายและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย

น่าคิดนะครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านพลเดช ที่เคารพ

      ค่ะ หากรัฐบาลไทยให้การส่งเสริมเอาจริงเอาจังกับการจัดการเรื่องการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนและเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมให้อยู่กับเราไปนานๆ ประชาชนก็จะมีความหวังและความสุขมากขึ้นนะคะ