อาหาเรปฏิกูลสัญญาเพลงน้ำพริกปลาทู โดยมีศักดิ์ นาครัตน์


 

วันนี้ ผู้เขียนเกิดครึ้มอกครึ้มใจ จึงไป ต่อกลอน/ต่อกร  ในเวปไซต์ สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย  ซึ่งคุณ เวทิน ศันสนียเวทย์  (นามปากกา เศษณียวันท์ อนันตังค์/เวเทศ เศษณียวันท์) ขึ้นกระทู้กลอน เรื่อง กินผัก ไว้ ความว่า
 

ลองหยุดกิน เนื้อสัตว์ ตัดให้หมด
ทดลองอด ดูบ้าง หาทางแก้
สัตว์กินหญ้า จนเตียน ไม่เปลี่ยนแปร
คนก็แค่ กินผัก ดูสักคราว !

ผู้ตั้งกระทู้ เศษณียวันท์ อนันตังค์ :: วันที่ลงประกาศ 07-04-2008 04:30:29

 

คนแย่งควาย กินหญ้า เลิกฆ่าสัตว์
ควายย่อมกัด กินเนื้อ เบื่อฟางข้าว
คนร้องมอ  กอกระบือ  สื่อเพลงยาว
ดูกลับขาว เป็นดำ น่าขำดี

ผู้แสดงความคิดเห็น กวิน วันที่ลงประกาศ 07-04-2008 11:38:34

ผักเดี๋ยวนี้ล้วนภัยมากมายพิษ
ผลาญชีวิตทำให้กลายเป็นผี
เพราะอุดมรอบด้านสารเคมี
เมื่อก่อนดี..ปัจจุบัน...อันตราย
พบทั้งปุ๋ยทั้งยาฆ่าเร็วรวด
เขาเท พรวด รวบรัดแล้วตัดขาย
คนกินผัก จึงได้ ตาย กับ ตาย
บ้างโชคร้ายรับภาระ..เป็นมะเร็ง

 
ผู้แสดงความคิดเห็น ทิดมนต์ วันที่ลงประกาศ 07-04-2008 21:26:15


ตายไปเกิด ชาติใหม่ อย่าได้ท้อ
ได้เกิดก่อ กายะ ปีมะเส็ง
ไม่ต้องทุกข์ กายใจ ให้มันเซ็ง
แต่พร้อมจะ ตะเบ็ง ต่อต้านโกง !


ผู้แสดงความคิดเห็น เวเทศ เศษณียวันท์ 08-04-2008 04:17:20

กินแต่ผักหัวเกรียนเปลี่ยนแปลงโลก
บริโภคพืชผักอยู่พรรคไหน
พลังธรรมจำบังพลังไทย
หรือฝักใฝ่ปลูกฝังพลังมาร

ผู้แสดงความคิดเห็น กวินการเมือง 08-04-2008 07:02:42


จากผักเปลี่ยนเป็นพรรคคงรักพวก
ตามสะดวกเถิดท่านเน้นหรรษา
เรื่องสิทธิอย่าขัดตามศรัทธา
ถ้าเน้นฮาม่วนซื่นย่อมครื้นเครง

ผู้แสดงความคิดเห็น ทิดมนต์ 08-04-2008 21:10:15

กระทู้กินผัก
กะพรรคกินเก่ง
กะพวกนักเลง
กะเตงกินกัน !
* ขอบคุณครับที่ร่วมกินผักด้วยกัน

ผู้แสดงความคิดเห็น เศษณียวันท์ อนันตังค์ 09-04-2008 04:28:45

 

จริงๆ แล้วผู้เขียน ไม่ควรที่จะทะลุกลางปล้อง โดยการ ต่อกลอนในทำนองนี้ แต่กลอนมันพาไปจริงๆ เจียว  ผู้เขียนเชื่อว่า คุณ เวทิน ศันสนียเวทย์  (นามปากกา เศษณียวันท์ อนันตังค์/เวเทศ เศษณียวันท์) มีเจตนาที่ดี เกี่ยวกับแนวคิด ว่าด้วยเรื่อง มังสาวิรัติ  ทั้งยังแต่งกลอนในเชิง ชักชวน ให้ผู้คนหันมาถือศีล กินเจ

พูดถึงเรื่องการกินเจ เรากำลังหลงทาง เรื่องการกินเจ กันอยู่หรือไม่ เทศกาลกินเจที่ผ่านมา ผู้เขียนมีโอกาส ได้ไปนั่งกินอาหารเจ กะคุณหมอ ท่านหนึ่ง ณ ร้านขายอาหารเจแห่งหนึ่ง สังเกตสังกาอาหารเจที่สั่งมารับประทานแล้วพบว่า อาหารเจสมัยนี้พยายามที่จะ ทำรูปและรสให้คล้ายคลึงกับ อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์ เช่นผัดกระเพาเจ เป็นต้น


ผู้เขียนมานั่งๆ คิดในใจ ว่าเดี่ยวนี้ คนเราหลอกคนอื่นยังไม่พอ ยังหลอกตัวเองกันแล้วหรือนี่ ?หลอกว่าเรากำลังกินเจ   แต่ก็พยายามสรรสร้าง รูปและรส แห่งอาหาร สวนทางกับคำว่าเจ


 
โป๊ยกวนแจไก่  แปลว่า ศีลบริสุทธิ์แปดประการ ซึ่งก็คือ การถือศีลแปด ในพุทธศาสนา ในทางอักษรศาสตร์จีน อักษรตัว “แจ” แปลว่าบริบูรณ์ , เรียบร้อย คำว่า แจ/เจ  จึงมีความหมายว่า การรักษาความบริสุทธิ์ (ทั้งกายและใจ) ถ้าปากเรากินผักแต่ใจเรายังกระสันกินเนื้อ ก็คงไม่ถือว่าเป็นการ กินเจ ที่สมบูรณ์

การกินเจที่สมบูรณ์ ควรพิจารณาหลักธรรมหัวข้อ อาหาเรปฏิกูลสัญญา

อาหาเรปฏิกูลสัญญา เป็นหนึ่งใน กรรมฐาน 40 วิธี แบ่งออกเป็น กสิณ  10 อสุภะ 10 อนุสสติ 10 พรหมวิหาร 4 อาหาเรปฏิกูลสัญญา 1 จตุธาตุววัตถาน 1 อรูป 1

อาหาเรปฏิกูลสัญญา แปลว่า การพิจารณาอาหารว่าเป็นสิ่งปฏิกูล โดยหมั่นพิจารณาว่า ร่างกายของเรานั้นต้องการอาหารเพื่อดำรงอัตภาพ เราจึงควรเว้นจากอาหารที่เป็นโทษทางร่างกายทุกชนิด อาหารจานละหนึ่งบาท หรืออาหารจานละหนึ่งแสนบาท กินแล้วก็กลับมาหิวใหม่เหมือนกัน

การพิจารณาในอาหารให้เห็นความเป็นปฏิกูล เป็นของไม่สวยงาม ไม่สะอาด เป็นของโสโครก เพื่อลดละตัณหา,ความติดเพลินหรือความหลงไหลในรสชาดอาหาร ให้เป็นเพียงสิ่งเพื่อยังอัตภาพ  ไม่เป็นไปเพื่อความมัวเมาในรสชาด พึงพิจารณาเนืองๆ  ว่า เมื่ออาหารเข้าไปอยู่ในท้องแล้วก็ผสมปนเป เป็นปฏิกูลด้วยบดเคี้ยวคลุกเคล้าด้วยน้ำย่อยน้ำดี เป็นดังดั่งสุสานใหญ่ที่ย่อมมีการฝังเติมเต็มไปด้วยซากพืช ซากอสุภะของสัตว์นานา ที่ย่อมเริ่มเน่าเปื่อยผุพัง เมื่อสำรอกออกมาย่อมยืนยันว่าทั้งไม่น่าดู ไม่น่าดม  แล้วก็ยังเก็บหมักหมมไว้ในกาย ซึ่งหมักหมมเน่าเหม็นยิ่งๆ ขึ้นไป รอการขับถ่าย อาหารที่ว่าสวยที่ว่าอร่อย อันเป็นมายาเกิดแต่ฆนะหรือมวลรวมของเหตุที่มาเป็นปัจจัยปรุงแต่งกันขึ้น เมื่อทานเข้าไปแล้วก็ย่อมแปรปรวน,ดับไป แปรสภาพหรือคืนสู่สภาวะเดิม ไม่สวยไม่หอมอีกต่อไป ประกอบด้วยความใกล้เคียงสภาวะเดิมแท้ ที่มีแต่ความเป็นปฏิกูล ไม่งาม เน่าเหม็นเป็นธรรมดา อันย่อมเห็นและผัสสะได้จากสิ่งที่ขับถ่ายออกมา (1)

เมื่อเราพิจารณา ถึง อาหาเรปฏิกูลสัญญา  ย่อมจะทำให้  ความสุขจอมปลอม ความฟุ้งเฟ้อ ที่เกิดจากการกินอาหาร (Enjoy eating) ลดลงไป และเมื่อพิจารณาด้วย โยนิโสมนสิการ ก็ย่อมที่จะทราบซึ้งถึงคุณค่าแห่งอาหารว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลให้ร่างกายของเรา บังเกิดมีพละกำลัง ประกอบกรรมดี ในกาลต่อๆ ไป เมื่อท้องอิ่มอย่างมีสติย่อมที่จะไม่  เจี๊ยะป้าบ่อสื่อ (2) 

ฉะนั้นไม่ว่าเราจะกินเนื้อ  หรือผัก  หากเรายังหลงมัวเมาใน รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส  แห่งอาหาร เราย่อมต้องตกเป็นเหยื่อของกิเลส การกินอาหารโดยการขาดการพิจารณาไตร่ตรอง จึงถือว่าเป็นการกินสักแต่ว่ากินด้วยประการฉะนี้


 
อ้างอิง

(1) nkgen, "อาหาเรปฏิกูลสัญญา" [http://www.nkgen.com/210.htm]. 8 June 2008.

(2) เจี๊ยะป้าบ่อสื่อ....เป็นสำนวนภาษาจีนแต้จิ๋ว เจี๊ยะป้า แปลว่า กินอิ่มแล้ว บ่อสื่อ แปลว่า ไม่มีอะไร รวมๆ แล้วแปลว่า ทำอะไรไร้สาระ

คำสำคัญ (Tags): #กิน
หมายเลขบันทึก: 175756เขียนเมื่อ 7 เมษายน 2008 20:04 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 23:14 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (51)

P

กวินทรากร

 

 • ผักหรือเนื้อ เจือจุน คือคุณค่า
 • สร้างพลา นามัย   จริงไหมหนอ
 • กินเพื่ออยู่ อยู่เพื่อกิน กินเพียงพอ
 • พวกที่ล่อ อิฐหินทราย นั่นคล้ายกิน

เจริญพร

สวัสดีค่ะคุณกวินทรากร

 • เห็นด้วยค่ะ คำว่า เจ/แจ คือการรักษาความบริสุทธิ์ทั้งกายใจให้บริบูรณทั้งกายใจ แต่คนหลงประเด็นกันมาก สมัยที่คุณแม่คนไม่มีรากยังมีชีวิตอยู่ เทศกาลกินเจ จะเป็นเทศกาลที่เหน็ดเหนื่อยมาก...ทั้งกายและใจ (สำหรับต้วเองนะคะ) ว่างๆ จะสาธายายให้อ่านกันสักบันทึกหนึ่งค่ะ
 • คนไม่มีรากไม่เคยกินเจในเทศกาลกินเจเลย ถ้ากินเจในความหมายของคนจีนที่เคร่งครัดมาก ๆ นั้น น่ากลัวมาก..
 • แต่เมื่อมีอาหารเจในบ้านก็ต้องกิน ออกไปข้างนอกเขาขายอาหารเจ ก็ต้องซื้อกิน แต่ใครถามกินเจหรือเปล่า..จะบอกว่า เปล่าค่ะ...เพราะเบื่อกฎเกณฑ์ ข้อบังคับสารพัน...แปลก ๆ ยกตัวอย่างเล่น ๆ เช่น ก่อนถึงกินเจวันแรกต้องมีการกินเจก่อนเพื่อ ล้างท้อง บางคนเคร่งมากจะ ล้างท้องก่อน 2 วัน ห้ามพูดชื่อเนื้อสัตว์ในวงอาหารเจ ...ฯลฯ
 • สรุปว่า...อย่าติดสัญญา สมมติในโลกให้มากเกินไปเลย มันทุกข์นะ เหมือนที่พระคุณเจ้าด้านบนท่านว่าแหละ...

สวัสดีครับกวินทรากร

                     ควายแย่งคน กินเนื้อ คงเบื่อหญ้า
           คนย่องมา  กินหญ้า หายาก
ไม่
           ควายร้องเพลง  นั่นหรือ  สื่ออะไร
           ลองกลับไป ดูกระจก น่าต๊กใจ.....อิอิ

                                                       ขอบคุณครับ

 • นมัสการพระอาจารย์ครับ  กลอนจบได้กินใจ จริงๆครับ ฮา...
 • สวัสดีครับอาจารย์วัลภา เห็นด้วยครับ แม่ผมกินเจจนเป็นโรคโลหิตจาง หมอต้องสั่งห้าม ครับ เป็นความเชื่อที่ทำแล้วสบายใจก็ควรทำ แต่ควรเดินทางสายกลาง นะครับ
 • สวัสดีครับอาจารย์ ภัทรพล กลอนจบได้หักมุมจังครับ ทำให้ไม่กล้าส่องกระจกกลัวเห็น จึ่ย...น่าต๊กใจ ฮา...

สวัสดีค่ะคุณกวินทรากร

 • เพิ่มเติมบันทึกหรือคะ  โห...อย่างนี้แย่เลย แสดงความเห็นไปแล้ว ต้องกลับมาอ่านอีกที กลัวให้ความเห็นไม่ครบ...555 ยังติดสัญญาในโลก...ว่าตัวเองต้องถูก ดี ทำครบถ้วน...
 • ความจริงการกินเจที่ถูกต้องจะไม่โลหิตจางหรอกค่ะ แต่ผุ้สูงวัยมักจะมีระบบการดูดซึมอาหารและสารต่าง ๆ ได้ลดลง จึงต้องทานให้หลากหลาย และปริมาณพอเพียงค่ะ

นึกอะไรได้ก็เลยเขียนเพิ่มน่ะครับ แล้วก็แทรกเพลงลงเวปด้วย ถ้าอยากให้เพลงเงียบกดที่ ปุ่ม กากบาทสีแดงที่เมนูด้านบนนะครับ

ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่อง ระบบการดูดซึมของผู้สูงอายุครับผม อ่านบ่อยๆ แล้วพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา ด้วยกันนะครับ รับรองหุ่นจะผอมเพรียวเชียวเอย

 • เพลงเพราะมากเลยค่ะ ฟังเพลินรีบมาคุยก่อนเดี๋ยวจะกลับไปฟังใหม่ค่ะ
 • อย่าลืมดูแลเรื่องฟันสำหรับคุณแม่ด้วยนะคะ สำคัญมากในเรื่องระบบย่อยอาหารค่ะ เพราะผุ้ใหญ่มักจะฟันไม่ค่อยดี ต้องดูแลค่ะ
 • ตอนทานข้าวไม่มีเวลาพิจารณาเท่าไหร่ เพราะทานหน้าคอม ฯ และทำอีกหลายอย่าง อิ อิ อิ จะผอมไหมนี่.
 • สวัสดีครับคนไม่มีราก ชื่อเพลง ทานตะวัน ในชุด ลมไผ่ เนื้อร้อง โดย อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ทำนอง อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ครับ เนื้อเพลงดูด้านล่างเวปนะครับเอาลงไว้
 • ขอบคุณครับ จะฝากบอกแม่ให้นะครับว่ามีกัลยาณมิตรเป็นห่วง...และฝากแนะนำมา
 • ถ้าย้อนกลับไปดูรูปปั้นกรีก โบราณ  รูปปั้นผู้หญิง จะมีหน้าท้องนะครับ และดูออกจะท้วมๆ .. คนกรีกโบราณ คงมองถึงความงามคือความสมบูรณ์ของร่างกาย สมัยนี้มองต่างจากยุคกรีก   คือยิ่งผอมยิ่งดี จึ๋ย. จริงๆ คุณคนไม่มีรากก็ดูดี แล้ว นะครับ ไม่ผอมไม่อ้วน 

สวัสดีค่ะ

คนกับควาย..ความหมายมันลึกล้ำ.....ไม่รู้ใครเขียน

น้าหงา คาราวาน หรือป่าวครับอาจารย์พรรณา

คุณกวิน ฯ

 • จะมาสารภาพความโก๊ะค่ะ...
 • เมื่อวานที่บอกว่าเพลงเพราะน่ะ ไม่ใช่เพลงทานตะวัน ค่ะ ตอนอ่านที่คุณกวิน ฯ บอกยังงง ๆ ว่าเกี่ยวกันตรงไหน คงจะไปกดไม่ให้มีเสียงไว้น่ะค่ะ
 • ส่วนที่บอกว่าเพราะ เป็นดนตรีบรรเลงที่ประกอบใน  Web อาหารปฏิกูลสัญญา ค่ะ เพราะมากจริง ๆ  ค่ะ นั่งฟังอยู่ตั้งหลายรอบแน่ะ ฟังไปก็จำเป็นต้องอ่าน อ่านมาก ๆ พิจารณามาก ๆ เลยไม่ค่อยอยากทานอาหาร ..ฮา...คงจะได้ผอมเพรียวกันคราวนี้เอง...อิ อิ อิ
 • อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นค่ะ รูป ก็คือ รูป ..555 (ตัวจริงหน้าตาดีกว่านี้อีกค่ะ...ล้อเล่นค่ะ ติดน้องจิมาค่ะ)  เอิ๊ก เอิ๊ก...
 • ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
 • รับทราบครับ
 • พยายาม พิจารณา อาหาเรปฏิกูลสัญญา เพื่อให้ ไม่ติด ในรสชาติของอาหาร ไม่ฟุ้งเฟ้อในการกิน เห็นคุณค่าของอาหาร ถ้าพิจารณาแล้ว เบื่ออาหารไม่อยากกินอาหารก็จะเป็นผลเสียได้นะครับ พิจารณาแล้วควรทำใจให้เป็นกลางๆ ส่วนจะนำไปใช้เพื่อลดน้ำหนัก ก็เป็นกุศโลบายของแต่ละบุคคลครับ ยอมรับว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้พิจารณา อาหาเรปฏิกูลสัญญา เท่าใดนัก ว่าจะลองทำตั้งแต่วันนี้สัก 1 เดือน ลองทำดูพร้อมๆ กันมั้ยครับ แล้วได้ผลเป็นอย่างไร ก็นำมา ลปรร. กันดู
 • เป็นคนที่เชื่อคนง่าย ครับ 555 บอกว่าอะไรก็จะเชื่อนะครับ
 • คุณกวิน ฯ คะ ไม่รับคำท้าทายดีกว่าค่ะ เดี๋ยวทานอาหารไม่อร่อย คุณกวิน ฯ ลองก่อนก็แล้วกัน 555 แล้วจะ ลลปร. เรียกว่าเรียนรู้โดยการอาศัยประสบการณ์ผู้รู้ดีกว่าค่ะ
 • เชื่อคนง่ายไม่ดีค่ะ ต้องพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อตามหลักกาลามสูตรไงคะ
 • อากาศร้อนต้องใจเย็นนะคะ...อิ อิ อิ เกี่ยวกันไหมนี่
 • โอเค..ได้ครับวันนี้ กินก๊วยเตี๊ยวหมี่เหลืองน่องไก่ มา พยามพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็รู้สึกจิตใจแช่มชื่นมากๆ แต่เมื่อหัวค่ำกินข้าวเย็นลืมพิจารณา จึ๋ย เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้อง ไม่ลืม พรุ่งนี้น่าจะมีของกินฟรีเยอะเลยเพราะที่ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จัดงานรดน้ำดำหัว มีของกินฟรีเพียบ อิๆ
 •  บางทีกะบางคนเราก็เชื่อโดยไม่ต้อง อิงเหตุผลต้นปลาย ขอบคุณนะครับที่เตือนให้พิจารณาเรื่อง กาลามสูตร คิดอยู่แล้วว่าต้องถูกสวนกลับด้วยเรื่องนี้ ซื้อหวยทำใมไม่ถูก แฮะ
 • อากาศร้อน แต่ใจเย็น (ชา) เหมือนอยู่ขั้วโลก ครับ
 • ดีจังเลย ทำไมที่ทำงานคุณกวินเขาเลี้ยงกันเรื่อยเลยล่ะคะ แสดงว่าได้อยู่ในถิ่นฐานที่ดี มีแต่กัลยาณมิตร...น่าอิจฉา..อิ อิ อิ
 • เรามีความคิดคล้ายคลึงกันค่ะ
 • คุยด้วยแล้วสนุกไงคะ ทันกันดี เหมือนเข้าไปคุยกับ อ.ยูมิ ด้วยค่ะ ชอบเพราะมีแนวคิดคล้ายกัน แล้วยังได้มุมมองที่แตกต่างกัน เกิดปัญญาทั้งสองฝ่ายค่ะ
 • แต่ดู ๆ ไปเหมือนคุณกวินมีความทุกข์อยู่ในใจนะ...อย่ายึดถือมากนักเลย...เวลาเปลี่ยนไป ทุกสรรพสิ่งก็เปลี่ยนไป ไม่มีอะไรยั่งยืนหรอกค่ะ...นะ...เชื่อกัลยาณมิตรเถอะ  ไม่อยากเห็นใครเศร้า หรือไม่สบายใจ...555
 • หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะ ฮา เอิ๊ก อ๊าก อิ อิ หึ หึ หุ หุ คริ คริ ... ไม่แน่ใจว่าใน G2K นี่ เขาหัวเราะแบบไหนกันบ้าง ว่าง ๆ มาช่วยกันรวบรวมไหมค่ะ แล้วเอาไปแต่งเป็นโคลง ฉันท์กลอน  กาพย์ ...ดีไหม.
 • งานวันสงกรานต์ ทางโรงพยาบาลจัดครับ ไม่ใช่กัลยณมิตรที่ไหนอื่นที่จะมาเลี้ยงดูปูเสื่อหรอกครับ  
 • ส่วนมากผม ไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้จา กับเพื่อนร่วมงาน จนโดนเพื่อนที่ทำงานแซวว่าวันนี้กวินมาทำงานหรือป่าว...ก็โถ่ ผู้หญิงคุยชอบคุย กันเรื่องละคร บ้าง เรื่องไปกินอาหารร้านนี้ อร่อยบ้าง ถ้าคุยกันเรื่อง ธัมมะธัมโม เรื่องกาพย์กลอนบ้างก็ดี แต่ไม่มีใครเป็นเพื่อนคุยเลย 55 พอคุยเรื่องธัมมะธัมโม เขาก็ไม่เชื่อกัน...ก็เลยเงียบๆ ดีกว่า..55
 • ไม่รู้ว่าเป็นโรคไม่ค่อยอยากพูดตั้งแต่ ตอนไหน (โรคซึมเศร้า หรือป่าวเหว่)
 • แต่ก็เหมือนโดนแกล้งนะครับ เพราะชอบโดนยัดเยียดให้เป็นพิธีกร งานโน้นงานนนี้เช่นงาน ปัจฉิมนิเทศ นศพ.  งานไหว้ครู ฯลฯ พอพูดฉอดๆ เพื่อนร่วมงานก็เลยงง บอกว่าเห็นปกติไม่ค่อยพูด ...ไม่นึกว่าจะพูดเก่ง โถ่ไม่รู้อะไรซะแล้ว ถ้าจะพูดล่ะนะ 2 ชั่วโมงก็พูดได้แบบไม่เว้นช่องไฟ ..(โม้นะครับ)
 •  ตอนนี้เรื่องนี้ติดค้างอยู่ในใจก็คือ ....
 • เวลาเปลี่ยนไป ทุกสรรพสิ่งก็เปลี่ยนไป เพราะพิจารณาดั่งนี้ล่ะครับ จึงรู้สึกซึมเศร้า  แสดงว่ายังพิจารณาไม่ลึกซึ้งพอ ยังก้าวล่วงห้วงอารมณ์ บางห้วงไม่ได้ ถ้าทำได้คงเหมือนยกภูเขาออกจากอก ยกขื่อคาออกจากคอ ชลอโซ่ตรวนออกจากแขน-ขา
 • แต่ตอนนี้คงยังต้องเป็นจำเลย แห่งความเศร้า.. ต่อไป จนกว่าจะใช้หนี้กรรมเก่าให้กับเจ้ากรรมนางเวร เอ้ยนายเวร  หมดนั่นล่ะครับ  ใช้แต่ดอกเบี้ยทบต้น ดอกเบี้ยคงทบต้นมาแล้วหลายๆ ภพหลายๆ ชาติ เขาเลยมาตามคืนเอาชาตินี้
 • อยากหัวเราะ เยาะหยัน ความซึมเศร้า จะพยามหัวเราะแบบแค่นๆ ดูนะครับ 555
 • ไม่ต้องห่วงนะครับ แค่พยามฝึกเขียนอะไรที่มันเศร้าๆ ดูเท่านั้น..ความจริง ดีขึ้นมากแล้ว..สวัสดีครับ

สวัสดีก่อนเที่ยงค่ะคุณกวิน

 • เฮ้อ นี่แสดงว่าอาการยังไม่ดีมากนัก แม้จะดีขึ้น.สู้ สู้ หน่อยนะ...เอาใจช่วยค่ะ เวลาจะทำให้ดีขึ้นค่ะ
 • เออนะ ปลอบได้ปลอบดี ทั้งที่ไม่รู้ว่าคุณกวินทุกข์อะไร..อิ อิ
 • ความรู้ใหม่ค่ะ พูดเก่งชนิด 2 ชั่วโมงไม่เว้นช่องไฟเลยหรือคะ 555..ไม่ธรรมดานะ วันหลังมานั่งพูดแข่งกันนะ...
 • ทานข้าวให้อร่อยนะคะ พิจารณาอาหารไปด้วย จะได้ไม่เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อเพราะทานหลายอย่างมากเกินไป
 • วันนี้คนไม่มีรากต้องออกไปกับเพื่อนอีกแล้ว หวังว่าคงไม่เจอชายหนุ่มนิสัยไม่ค่อยดีอีกค่ะ
 • ขอบคุณครับ
 • รู้สึกดีขึ้นครับ กระแสจิตแห่งความหวังดี ส่งมาถึงไวมากๆ
 • เรื่องคุยแข่งสงสัยจะแพ้ท่านว่าที่ ดร.คนไม่มีราก นะเนี่ย
 • วันนี้ขี้เกียจออกไปข้างนอกสั่ง ผัดไทยวุ้นเส้นมากินข้างบนสวรรค์ชั้น 7 (ตึก 3 ชั้น 7) รองานเลี้ยงตอนบ่ายไม่ไหว
 • เดินทางปลอดภัยครับ
 • วันนี้ฝากเพื่อนที่ทำงานซื้อผัดไทยวุ้นเส้น
 • แรกที่เห็นทำมัยห่อเล็กจังจะพออิ่มมั้ยนี่
 • ห่อละเท่ารัย??
 •  25 บาทจ่ะกวิน (คิดในใจแพงจัง ห่อเล็กนิดเดียว)
 • พอแกะห่อผัดไทยสีสัน ก็งั้นๆ รสชาติล่ะ ไม่เห็นอร่อยเลย ผัดไทยแถวๆ ตึกน้ำเงิน อร่อยกว่า ถูกกว่า
 • แต่เมื่อนึกถึง อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็ทำให้ เลิกมองเรื่องสีสัน รสชาติ
 • พยามพิจารณา จึงพบว่า ถึงจะไม่อร่อยแต่ก็ไม่ใช่ผัดไทยที่รสชาติแย่จนเกินไป พอกินได้และก็ทำให้หายหิว
 • พยามคิดว่า ยังมีคนที่เขาไม่มีจะกินในมื้อนี้อีกมากนัก มากเท่าใดหนอ คงมากมายจนคาดไม่ถึง 
 • ผัดไทยพอเอาเข้าปากเคี้ยวๆ คายออกมาคงไม่น่ากิน
 • กินแล้วก็ขับถ่ายออกมาเป็นสิ่งปฏิกูลน่ารังเกียจ
 • แต่เรามีกินในวันนี้ ยังมีชีวิตในวันนี้ ถือว่าดีเท่าใดแล้ว ขอบคุณผัดไทยวุ้นเส้นห่อนี้  ที่ทำให้ฉันดำรงอัตภาพอยู่ได้
 • จบการพิจารณา อาหาเรปฏิกูลสัญญา ประจำมื้อเที่ยง ที่ 11/4/2551
 • สวัสดีค่ะคุณกวิน

  • มารายงานตัวค่ะ อ่านการพิจารณาอาหารปฏิกูลสัญญาแล้วค่ะ ความอยากอาหารลดลงบ้างไหมคะ คนไม่มีรากก็พิจารณาเหมือนกัน แต่ยิ่งพิจารณายิ่งอร่อยใหญ่เลย ไปทานก๋วยเตี๋ยวกับเพื่อนหลังไปเล่นโยคะกันน่ะค่ะ หิวซ่กเลย อิ อิ  อ้อ..วันนี้ดีค่ะการเดินทางราบรื่นปลอดภัย ไม่เจอคนนิสัยไม่ค่อยดีค่ะ
  • ส่งความปรารถนาดีมาให้ค่ะ มีความสุขมาก ๆ ทุกข์น้อย ๆ พอเป็นเครื่องแกล้ม เครื่องปรุงให้ชีวิตค่ะ
 • โยคะ ถ้าผู้ชายเล่นบ้างต้องเรียก โยครับ..?
 • แย่จริง เมื่อหัวค่ำ กินข้าวแต่ลืมพิจารณา อาหาเรปฏิกูลสัญญา เห้อ..ลืมหนอๆๆ แต่เมื่อเที่ยงก็พยามทำใจให้เป็นกลางๆ ความอยากไม่ลดหรอกครับ แต่ก็ไม่เพิ่ม
 • ดีใจด้วยนะครับที่เดินทางไปมาปลอดภัย ยิ่งพิจารณาย่งอร่อย นี่พิจารณาแบบไหน หนอ 555
 • รับทราบถึงความปราถนาดีครับผม
 • สุกมากๆ มันร้อนมั้ยครับ แต่ร้อนๆ ก็อร่อยดี  พอเป็นเครื่องแกล้ม เครื่องปรุงให้ชีวิตอย่างว่าล่ะครับ
 • คุณกวินคะ

  • แอบไปเยี่ยม ดอกรักมาแล้ว รีบคลิกเลย รอดูอยู่ค่ะ ... ว่าอาการคุณกวินจะดีขึ้นหรือเปล่า...ล้อเล่นนะคะ.. ไม่กล้าแสดงตัวเป็นคนแรก กลัวเดี๋ยวเขาว่าเราฮั้วกัน คุยกันอยู่สองคนจริงเลย...คนที่ทำงานเขาจะเรียกอาการออกหน้าออกตาแบบนี้ว่า ฮั้ว กัน (ภาษาจีน) ซึ่งแปลว่า รวมหัวกัน ค่ะ อิ อิ
  • การพิจารณาอาหารหลังการออกกำลังกาย อาจทำให้ขาดตกบกพร่องได้ค่ะ เพราะมันตาลาย พิจารณากันไปคนละเกือบสองชามค่ะ  อิ อิ อิ ...เกรงใจคนขายไม่กล้าสั่งอีก..
  • สุข นะคะ ไม่ใช่ สุก ค่ะ เอ...หรือว่ามันเป็นความหมายเดียวกัน 555 .
  • เอาเพลงมาฝากค่ะ
  •  Complicated Heart ลองฟังดูนะคะ
  • ชอบ ชอบ..
  • คุณกวิน จะขอยืมภาพนี้หน่อยได้ไหมคะ
  • ไม่ทราบชื่อ ดอกอะไร แอบเข้าไปดูในไฟล์อัลบั้มของคุณกวินมาค่ะ
  • สวัสดีครับ คนไม่มีราก ตอบช้าหน่อยอย่าว่ากัน
  • ขอบคุณที่เข้าไปดูเรื่องดอกรักคนแรกเลย...นะครับ ฮั้วกันเรื่องนี้ม่เป็นรัยกระมัง ครับ..ตำรวจไม่จับ..ถ้าจับ ผมขอกับตำรวจให้ได้นะครับ...(ขอขังรวม) เส้นใหญ่มั้ย ฮา... เพลง
  • ขอบคุณสำหรับ เพลง หัวใจอันสับสน Complicated Heart ชอบท่อนที่ว่า

   even if you want to go alone
  i will be waiting when you're coming home
  if you need someone to ease the pain
  you can lean on me. my love will still remain

  • ฟังแล้วทำให้ร้องไห้ได้เลยนะเนี่ย....ซาบซึ้งกินใจ
  • เพลงของ  Michael Learns To Rock ที่ผมชอบฟังอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง Take Me To Your Heart ชอบท่อนที่บอกประมาณว่า
  • love me before i am old : รีบๆ รักฉันก่อนที่ฉันจะ หมดเรี่ยวแรง/สิ้นบุญ ไปซะก่อน)
  • จะขอยืมภาพนี้หน่อยได้ไหมคะ ---ได้ครับ
  • ไม่ทราบชื่อ ดอกอะไร แอบเข้าไปดูในไฟล์อัลบั้มของคุณกวินมาค่ะ -ไม่ทราบเหมือนกันครับ ฮา...แต่เห็นมีปลูกไว้ตามทางเท้าของรีสอร์ท เห็นสวยดี เลยถ่ายรูปเก็บไว้ ..ใครพอจะทราบบอกหน่อยนะครับว่าชื่อต้นอะไร ดอกอะไร

  สวัสดีค่ะคุณกวิน

  • โห แวะมาดูหลายครั้งมาก นึกว่าจะไม่ตอบเสียแล้ว...เป็นห่วง เป็นห่วง...ว่าจะหายตระหนักตระหนกใจ หรือย้ง
  • ก็น่าแปลกนะคะ...ชอบ Take me to your heart เหมือนกันเลย จริงน่ะ...ว่าไป..อาจเป็นเพราะเพลงดังก็ได้ค่ะ ใคร ๆ ก็คงชอบล่ะนะ อิ อิ อิ
  • ถ้ารักใครชอบใครทำใจได้อย่างในเพลง Complicated heart รับรองอยู่ได้ เพราะรักแบบไม่มีเงื่อนไข...จริงไหมคะ
  • ตอนไม่สบายใจคนไม่มีรากจะชอบฟังเพลง เพราะมันตรงกับความรู้สึก แล้วก็มักจะมีข้อคิดให้เราด้วยเสมอ
  • ในเวปนั้นยังมีอีกหลายเพลงที่เพราะนะคะ ถ้าชอบเสียงกีต้าร์โปร่งลองฟัง Remember When ของ Alan Jackson ดูนะคะ เพราะดี
  • สอนใส่เพลง/copy เพลงหน่อยได้ไหมคะเนี่ย จะได้ไม่ต้องรบกวนเข้ามาฟังในบันทึกคุณกวินทุกวันน่ะ...
  • อย่าลืมอาบน้ำให้พ่อแม่และกอดท่านด้วยนะคะ...
  • สุขสันต์วันมหาสงกรานต์ค่ะ

  ขั้นตอนที่ 1 ในการใส่เพลงนะครับ

  Addsong 

   

  ขั้นตอนที่ 2

   

  นำ  โค้ด เพลง ด้านล่างนี้ไปใส่ที่ในช่อง นะครับ

   

  <center><object id="mediaplayer" height="60" width="200" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." viewastext><param name="url"value="http://www.freewebs.com/m60y100/RememberWhen.wma"><param name="autostart" value="true"></object></center><br><br>Title : Remember When<br>Artist : Alan Jackson<br><br>Remember when I was young and so were you<br>and time stood still and love was all we knew<br>You were the first, so was I<br>We made love and then you cried<br>Remember when<br><br>Remember when we vowed the vows<br>and walked the walk<br>Gave our hearts, made the start, it was hard<br>We lived and learned, life threw curves<br>There was joy, there was hurt<br>Remember when<br><br>Remember when old ones died and new were born<br>And life was changed, disassembled, rearranged<br>We came together, fell apart<br>And broke each other's hearts<br>Remember when<br><br>Remember when the sound of little feet<br>was the music<br>We danced to week to week<br>Brought back the love, we found trust<br>Vowed we'd never give it up<br>Remember when<br><br>Remember when thirty seemed so old<br>Now lookn' back it's just a steppin' stone<br>To where we are,<br>Where we've been<br>Said we'd do it all again<br>Remember when<br>Remember when we said when we turned gray<br>When the children grow up and move away<br>We won't be sad, we'll be glad<br>For all the life we've had<br>And we'll remember when</font><!-- End main--></p>

   

   ถ้าทำถูกต้องเพลง และเนื้อเพลงจะมาปรากฎอยู่ด้านล้างครับ

   

  • สุดยอดเลยคุณกวิน ทำสำเร็จแล้วค่ะ ความจริงที่อยากทราบคือ จะไปเอาโค้ดเพลงยาว ๆ นั้นที่ไหนคะ มันอยู่ส่วนไหนน่ะ
  • ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวเข้าไปดูเองค่ะ  เกรงใจ แค่นี้ก็ขอบคุณแล้ว อิ อิ อิ ดีใจจัง
  • ว่าแต่คุณกวินไม่ควรฉกชิงเพลงนี้มาใส่บันทึกเสียก่อนนะ โดนตัดหน้าเสียนี่...
  • ขอบคุณค่ะคุณครูกวิน 555 ..ยกให้เป็นคุณครูเสียอีกคนหนึ่งเหมือน คุณครูขจิต แล้วกัน...
  • ตามไปตอบแล้วนะครับ
  • ไปที่เวปไซต์ที่มีกล่องเพลงที่อยากได้ ไปที่ เมนู View -> Source --> จากนั้น โปรแกรม Notepad จะถูกเรียกขึ้นมาเพื่อแสดง โค้ดภาษา HTML จากนั้นเราก็ ดูโค้ด เพลง แล้วเลือกก๊อบปี้โค้ดเพลงเอามาใส่ที่บลํอกเรา เช่นผมอยากได้ เพลง จากเวป
  • http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dentovic&month=01-2008&date=12&group=3&gblog=68 
  • ผมก็ไปขออนุญาตเจ้าของเวปก่อน หรือไม่ก็ขโมยมาเลย อิๆ (ควรจะขอก่อน) แต่วันนี้รีบไปหน่อยขอขโมยมาโดยไม่ได้แจ้งเจ้าของบล๊อก วิธีก็คือ พอผมเข้าไปในลิงค์ หน้า
  • http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=dentovic&month=01-2008&date=12&group=3&gblog=68 แล้ว
  • ก็ไปที่ เมนู View -> Source --> จากนั้น โปรแกรม Notepad จะถูกเรียกขึ้นมาเพื่อแสดง โค้ดภาษา HTML 
  • จากนั้นผมก็มองหา โค้ดเพลง ซึ่งก็คือ


   <center><object id="mediaplayer" height="60" width="200" classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"standby="Loading Microsoft Windows Media Player components..." viewastext><param name="url"value="http://www.freewebs.com/m60y100/RememberWhen.wma"><param name="autostart" value="true"></object></center>

   

  • จากนั้นผมก็เซฟ โคดนี้ไปใส่ที่บล๊อกโกทูโน เรียบร้อย

   

  • ใส่เพลงให้ดูว่า ทำแล้วจะมีเพลงขึ้น ตอนนี้เปลี่ยนมาใส่เพลงทานตะวันเหมือนเดิมแล้วครับ
 • ปกติในช่วงเช้าจะไม่ค่อยได้กินข้าวเช้า ผู้เขียนจะดื่มกาแฟรองท้อง
 • ซึ่งปกติก็ไม่ได้เป็นคนชอบดื่มกาแฟ เพิ่งมาเริ่มดื่มกาแฟหนักๆ เมื่อไม่นานมานี้ ดื่มกาแฟแล้วก็ชอบคิดถึงใครบางคน ป่าวๆ ไม่ได้มี Something wrong   ฮา...
 • อาหารวันนี้ ก็คือไข่พะโล้ กับลาบ ก่อนกินได้พิจารณา ว่า การกินครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้ร่างกายมีกำลัง จะไม่ยึดติดกับรสชาติ รู้สึกว่า พะโล้จะหวานไปนิด แต่ไม่ได้เติมน้ำปลา พยามเขี้ยวๆ ลงคอ ดื่มน้ำตาม
 • ถึงแม้นจะไม่ค่อยอยากอาหาร แต่เราก็ต้องกินข้าวเช้าเข้าไว้ คนที่ไม่อยากกินข้าว คนเบื่อสูดลมหายใจ ก็มีแต่คนที่ตายไปแล้ว
 • ถ้าไม่อยากตายอยากสร้างคุณประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม ก็ต้องกินๆๆ เพื่อดำรงอัตภาพ กินเพื่ออยู่
 • จบการพิจารณา อาหาเรปฏิกูลสัญญา ในเมื้อเช้า ประจำวัน ที่ 14 เมษายน 2551
 • สวัสดีค่ะ

  เมื่อวานคุณพี่ คนไร้ราก บอกว่า พิจารณา อาหาเรปฏิกูลสัญญา กับคุณกวินอยู่  เป็นอย่างนี้นี่เอง

   

  สวัสดีค่ะคุณกวิน

  • ไม่ได้มาร่วมพิจารณาอาหารปฏิกูลสัญญาเสีย 2 วัน เป็นไงบ้างคะ ... อ่านดูแล้วการพิจารณาอาหารของคุณกวินก็ดีดีอยู่นะคะ
  • กำลังพยายามพิจารณาอาหารที่ทานอยู่เหมือนกันค่ะ แต่ไม่ค่อยมีอาหารให้พิจารณาเนื่องจากพี่สาวซึ่งเป็นแม่ครัวเอกไม่อยู่...อดอยากเล็กน้อย...ออกไปข้างนอกก็กลัวสาดน้ำ..เลยทานเท่าที่มีค่ะ..เบื่อเหมือนกัน..ดี...จะได้ผอมเพรียว...อิ อิ อิ ...หัวโต
  • อนุโมทนากับกุศลจิตของคุณกวินต่อคุณยายท่านนั้น ใจดีจัง
  • ให้มีความสุขกับการพิจารณาอาหารค่ะ.
 • วันนี้กินผัดถั่วงอก กับแกงปลา อร่อย..เอ้ยเฉยๆๆ เพราะเราต้องระลึกเสมอว่าจะ ไม่ยึดติดในรสชาติ การกินของเราเป็นไปเพื่อดำรงอัตภาพ
 • วันนี้ซื้อกับข้าวที่ซื้อร้านประจำ เป็นร้านคุณยายท่านหนึ่ง ความจริงมีหลายร้าน แต่ตั้งใจอุดหนุนคุณยาย 
 • คุณยายใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าเรา เช่น ตอนนี้ข้าวสารราคาแพงกระสอบเล็กกระสอบละ 1,500 จากเดิมกระสอบละแค่ 700 เราคงจะขายข้าวขายกับข้าวราคาเดิมแต่คงจะต้องตักให้น้อยหน่อยนะ 
 • จบการพิจารณาอาหาเรปฏิกูลสัญญา ประจำเมื้อเช้าของวันที่ 15 เมษายน 2551
 • 555 ไม่ค่อยได้อะไรวันนี้
 • สวัสดีครับ jaewjingjing
 • สวัสดีครับ   คนไม่มีราก 
 • แก้ไขคอมเม้นนิดนึงพอดีพิมพ์ตก
 • เคยเข้ามาอ่าน แต่ไม่ได้แสดงตัวตน ขอชมว่าเป็นคนหนุ่ม(ดูจากภาพ)ที่มีความคิดอ่านดี มีความรู้เรื่องบทกลอน ซึ่งหาได้ยากในคนรุ่นใหม่ แต่พอมาอ่านเรื่องนี้ก็สะดุด ว่าทำไมไม่ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูล ก่อนที่จะเปรียบว่าคนกินเจเป็นควาย คนกับควายต่างกันที่ ควายกินตามสัญชาติญาณ แต่คนกินด้วยปัญญา และระดับปัญญาของคนก็ไม่เท่ากัน ถ้ามีปัญญาเท่ากันป่านนี้ก็คงจะมีด๊อกเตอร์เต็มบ้านเต็มเมือง หรือถ้าพระสงฆ์ที่บวชเรียนทุกรูป ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมก็คงจะเป็นพระอรหันต์ไปหมดแล้ว การศึกษาก็ยังมีระดับอนุบาล ประถม มัธยม อุดม แม้พระสงฆ์ที่ปฏิบัติก็ยังมีระดับโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี และอรหันต์ คนที่เขากินเจก็คงไม่ได้มีปัญญาญาณเท่ากัน เขายังติดในรูป ติดในรสชาติ ยังเป็นปุถุชนที่มีกิเลส รัก โลภ โกรธ หลง ผมเองไม่ได้โกรธคุณ เมื่อก่อนผมก็เคยคิดเหมือนคุณ แต่เมื่อจะตำหนิกล่าวหาใครเราต้องมีข้อมูล และหาข้อมูล ผมเคยไปทำงานที่ภาคเหนือ เคยกินเนื้อวัวเนื้อควายดิบๆมาก่อน ลาบเมืองเหนือเขานิยมกินดิบๆ ใส่เลือดสดๆเรียกว่าลู่ ซดหวานคอมาแล้ว เป็ดไก่เชือดเอง แต่มีเพื่อนคนหนึ่งเขากินมังสวิรัติ ไปทำงานด้วยกันก็หากินยาก ผมเคยรำคาญและว่าเขามาก่อน ต่อมาจึงหาข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ศาสนา และผู้ที่เขากินอาหารแบบนี้ (ดร.วิชัย เอกทักษิณ ท่านเป็นแพทย์ที่จบจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ท่านมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ และใช้ตัวเองเป็นแท่งทดลอง )สุดท้ายผมก็ต้องยอมแพ้ และกินมังสวิรัติมายี่สิบกว่าปีแล้ว สุขภาพแข็งแรงดี กำลังวังชาไม่แพ้วัว ควาย ช้าง ม้าเลย ไม่เชื่อก็ลองสังเกตดูนะว่า สัตว์ที่ใช้แรงงานให้กับมนุษย์นั้น เป็นสัตว์ที่กินเนื้อหรือกินหญ้า แต่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้บรรลุนะ ยังอยากมี อยากเป็น อยากได้ ในวันว่างผมก็ชอบแต่งกลอนเหมือนกันจึงฝากกลอนมาให้พิจารณาครับ ชื่อว่าจิตว่าง(ขอย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้โกรธนะครับ คนเรามีความเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่ไม่ได้แตกแยก)

  จิตว่าง

  ยังสงสัยได้คำตอบไม่ค่อยชัด

  ยังข้องขัดค้างคาว่าไฉน

  รู้ทั้งรู้ว่าบาปกรรมทำลงไป

  ท่องทำไมเล่าหนอข้อปาณาฯ

  อ้างว่าเป็นกลเล่ห์เทวทัต

  ขอบัญญัติห้ามสิ้นกินมังสา

  จึงกินได้ควายหมูทั้งปูปลา

  เพราะเชื่อว่าพุทธองค์ไม่ทรงตาม

  แต่เมื่อศึกษาไปในคำสอน

  มีบางตอนน่าสงสัยในใจถาม

  ศีลข้อหนึ่งบัญญัติชัดถ้อยความ

  เป็นข้อห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิน

  พิจารณาข้อความตามบัญญัติ

  ชี้ไว้ชัดสัตว์บกน้ำห้ามทั้งสิ้น

  อนุญาตเหลือเดนสัตว์ถูกกัดกิน

  หรือสัตว์สิ้นชีวาถึงคราตาย

  แต่จะหาที่ไหนตายเองบ้าง

  เนื้อทุกอย่างถูกฆ่าเอามาขาย

  ทั้งเป็ดไก่ทุกตัวทั้งวัวควาย

  ถูกฆ่าตายเชือดเถือเพื่อลิ้นคน

  แม้มิได้ฆ่าเองเพราะเกรงบาป

  แต่ก็ทราบบาปเวรย่อมเป็นผล

  เหมือนรับซื้อของเก่าเข้ามาปน

  ของโจรปล้นแม้เพียงนิดผิดอาญา

  คดีโลกยังบ่งชี้มีความผิด

  ปล้นชีวิตผิดบัญญัติศาสนา

  ศีลข้อหนึ่งปาณาติปาตาฯ

  เจตนาเน้นย้ำธรรมทาน

  มีบางคนพูดง่ายว่าใจว่าง

  กินทุกอย่างถือเสียว่าเป็นอาหาร

  ไม่ติดรสชาติใดใกล้นิพพาน

  ขมเผ็ดหวานผ่านรู้อยู่ที่ใจ

  ข้อมุสากามาสุรานั้น

  คงคล้ายกันว่างปลงไม่หลงใหล

  รู้ทั้งสิ้นพฤติกรรมทำลงไป

  ลูกเมียใครก็ไม่ผิดจิตว่างปลง

  สมเจตน์ เมฆพายัพ

  แต่งไว้เมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐

  • สวัสดีครับท่านอาจารย์สมเจตน์
  • ดาบนั้นคืนสนอง ผมเสียแล้วครับ ..ฮา.
  • ชอบกลอน ชอบแนวความคิด ของอาจารย์มากครับ ที่ว่า
  • ข้อมุสา กามา สุรานั้น
   คงคล้ายกัน ว่างปลง ไม่หลงใหล
   รู้ทั้งสิ้น พฤติกรรม ทำลงไป
   ลูกเมียใคร ก็ไม่ผิด จิตว่างปลง
  • คมจริงๆ ถ้าเป็นการโต้วาที หรือโต้กลอนสด แค่บทนี้บบเดียว ก็หาเหตุมาหักล้างยากแล้วครับ
  • แต่ต้องขอ อธิบายกลอนที่ผมแต่งก่อนนะครับ ที่ว่า
  • คนแย่งควาย กินหญ้า เลิกฆ่าสัตว์
   ควายย่อมกัด กินเนื้อ เบื่อฟางข้าว
   คนร้องมอ  กอกระบือ  สื่อเพลงยาว
   ดูกลับขาว เป็นดำ น่าขำดี
  • เป็นการกระเซ้าว่า ถ้าคนกินผักกินหญ้าจนเป็นนิสัย เลิกกินเนื้อสัตว์ แล้วล่ะก็
  • กลัวว่า ควายจะไม่มีอะไรกิน ควายคงต้องปรับตัว เพื่อเอาตัวรอด โดย ควายในอนาคตอาจจะวิวัฒนาการให้ มีเขี้ยวแบบเสื้อเพื่อจับสัตว์อื่นกินเป็นอาหาร (ควายย่อมกัดกินเนื้อเบื่อฟางข้าว)
  • พอคนไม่กระสันในรสชาติแห่งอาหาร ก็ไกลห่างจากกิเลส ไม่ต้องเที่ยวซื้อโน่น ซื้อนี่ มาทำอาหารอย่างโน้นอย่างนี้ ไม่ต้องไปจ่ายตลาด ดังนั้นกิจกรรมด้านการพูดจาคง น้อยลงๆๆ
  • พอกิจกรรมด้านการพูดจาน้อยลง คนก็อาจจะร้องแค่มอๆ แบบควาย เป็นอันเข้าใจกัน
  • ดูช่างกลับตาลปัตร
  • เรื่องความว่าง ท่านพุทธทาส ท่านว่า ต้องว่างจากความว่าง อีกที (การไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือการยึดมั่นถือมั่นอย่างหนึ่ง) งง ครับ ฮา...

   

  สวัสดีคะคุณกวิน

  • มาตามคำแนะนำ คะ
  • ยิ้มๆ กับกลอนคุณกวินคะ อยากเห็นที่เค้าแต่งกลับบ้างคะ
  • คงต้องไปพิจารณากาแฟใหม่แล้วคะ เพราะปัญหาที่เจอ คือทานกาแฟมากๆๆคะ
  • ขอบคุณนะคะ
  • สวัสดีครับคุณ ก้ามปู
  • คุณลุง เวทิน ศันสนียเวทย์  (นามปากกา เศษณียวันท์ อนันตังค์/เวเทศ เศษณียวันท์)  
  • แต่งตอบมาแบบอารมณ์ดีครับ 555
  • ขอให้ การพิจารณา อาหาเรปฏิกูลสัญญา เป็นไปด้วยดีนะครับ

  สวัสดีค่ะ คุณกวิน มาเยี่ยมตามคำแนะนำของ คนไม่มีราก

  • จะพยายามลองดูค่ะ "ไม่ยึดติดในรสชาติ การกินของเราเป็นไปเพื่อดำรงอัตภาพ "
  • ถ้าความพยายามสำเร็จ ครูส้ม คงมีความสุขน่าดู
  • จะแวะมาเยี่ยมอีกค่ะ

           

  กระทู้กินผัก น่าสนใจครับ ทำใจไม่ได้สักที

  • นัฐพร จันทร์ส่งสิงห์ พยามนะครับเป็นกำลังใจให้  น่าจะเกิดประโยชน์ หรือเอาไปสอนเด็กๆได้นะครับ เรื่องอาหาเรปฏิกูลสัญญา คล้ายๆ ให้เด็กท่องอาขยานที่ว่า ข้าวทุกจานอาหารทุกอย่าง อย่ากินทิ้งขว้าง เป็นของมีค่า คนจนคนยากมีมากหนักหนาสงสารบรรดา..เด็กตาดำๆ
  • คนโรงงาน ต้องกินเอมเค อ่ะครับ เพราะเอมเคน สนับสนุนให้คนไทยกินผัก อิๆ

  สงสัยจะเห็นบ้านอ๋อมีของกินมากมายเลยชวนมาอ่าน ขอบคุณค่ะ

  สวัสดีค่ะ คุณกวิน

  มาตามหาคนหัวใจคอกวี

  เห็นคนที่แต่งต่อกัน เก่งนะค่ะ เพราะต้องเรียงถ้อยคำให้สวยงามไพเราะ

  หนูแต่งไม่เป็น มีแต่เปิด-ปิดกลอน(ประตู)

  • อ๋อทิงนองนอย และแล้วก็หลอกเข้าบล็อกนี้สำเร็จ ฮา...
  • แม้แต่เรื่องกินเราก็ควรนำมาพิจารณาแม้จะยากก็ตามที...
  • berger0123  เวลานอนใส่กลอน ล็อกประตู ...ก็ดีแล้ว..
  • อ่านบ่อยๆ เดี๋ยวก็ซึมซาบได้..สมัยก่อน ผมก็อ่านกาพย์กลอน เยอะ เดี๋ยวนี้เลยพอที่จะอ่านกลอนรู้ดูกลอนเป็นแต่งกลอนได้..บ้าง จ้า...

  น้องกวิน ครับ

  • เมื่อกี้ บันทึก กิจกรรมที่โรงเรียน
  • ยังไม่ได้ลงรูปตอนแรก
  • ตอนนี้ลงไปแล้ว
  • แวะไปดูใหม่นะครับ
  • บันทึกนี้ ครับ
  • โอเค ครับ พี่โย่ง คนหล่อ...
  • จะรีบแวะไปเลย..โย่ว..

  กลอนไพเราะ

  ผมแต่งไม่ดีแต่ชอบอ่าน

  อาหาเรปฏิกูลสัญญา พิจารณาอยู่เนืองๆ

  เอาไว้ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ก็ได้นะครับ

  • สวัสดีครับคุณ ร่มไม้ใหญ่ใกล้ทาง
  • ผมก็พิจารณาอยู่ครับ
  • แต่ตอนนี้ย่อหย่อนไปบ้าง
  • ขอบคุณที่แวะมาอ่านครับกระผม...

  สวัสดีค่ะคุณกวิน

  มาตามคำเชิญชวนค่ะ

  ปกติแล้วเป็นคนที่ชอบทานผักค่ะ แต่ยังไม่สามารถปฏิบัติตนให้ทานเจได้ แต่ก็พยายามทานผัก และผลไม้มากๆ แต่ในขณะที่ทานก็ยังไม่สามารถหรือไม่เคยพิจารณาให้เห็นอาหารเป็นอาหาเรปฏิกูลสัญญาได้ แม้จะรู้ว่าเมื่อกินไปแล้ว หลังการย่อยและดูดซึมส่วนที่เหลือก็จะถูกขับออกมาในรูปร่างหน้าตาและกลิ่นที่ไม่น่าพิสมัยเสียเลย เพราะเมื่อเห็นอาหารโดยเฉพาะตอนหิวก็จะกินทันที่ ไม่ได้พิจารณาค่ะ
  คิดแต่เพียงว่ากายต้องการอาหารเพื่อไปชดเชยสารอาหารในร่างกายที่ถูกนำไปใช้ หากกินไม่เพียงพอร่างกายก็อาจขาดสารอาหาร เพื่อให้กินได้เพียงพออาหารนั้นก็มีรสชาดที่ชวนกัน ก็คือความอร่อย จึงทำให้เกิดการติดในรสชาด...เมื่อใดที่ตัดได้ ก็คงเกิดการกินเพื่ออยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน ... ในฐานะปุถุชนคนธรรมดา ยังว่ายวนอยู่ใน รูป รส กลิ่น เสียง ก็คงต้องเตือนตนเองว่า แม้อาหารอร่อยก็ต้องรู้จักควบคุมตนเอง เพราะหากไม่ควบคุม กินมากเกินไป จะทำให้อ้วนแล้วโรคภัยจะตามมาเบียนเบียนได้ ทุกอย่างต้องเดินสายกลางเนอะ....ขอบคุณค่ะ 

  ขอบคุณครับอาจารย์ที่มาตามคำชวน ผมก็เพิ่งเริ่มพิจารณา อาหาเรปฏิกูลสัญญา ทำให้กินง่ายอยู่ง่ายขึ้นเยอะครับ ก็เลยอยากชวนกัลญาณมิตรมา ทดลองกรรมฐานหัวข้อ อาหาเรปฏิกูลสัญญา นี้ดูครับ :)

  ตามมาพิจารณาค่ะ

  เป็นประเด็นที่ดีมาก สะกิดหัวใจผู้ใฝ่แต่กิน ๆ ๆ ชีวิตผู้อื่น

  เมื่อวานนี้เห็นข่าวอาจมีการเสนอให้แก้กฏหมาย เอา"ตัวเงินตัวทอง"(สัตว์สงวน)มาเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเอาหนังไปทำกระเป๋า รองเท้าอีกแล้วคับท่าน หลังจากเสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น "วรนุช"

  เมื่อเช้าผมเจอที่ทำงานทักแบบนี้ครับ อ้าว กวิน ได้ข่าวว่าเปลี่ยนชื่อเป็นวรนุช แล้วเหรอ?? น้าน เล่นแรง เรื่องสัตว์เศรษฐกิจนี่ ก็เห็นด้วยนะครับ ถ้าจะทำให้ชาวบ้านมีอาชีพ ในสมัยรัชกาลที่ 1 ท่านชอบกิน ไข่เหี้ย (แต่หายาก) นักสนม/ท้าวเธอ ในวังจึง ได้ประดิษฐ์ขนมที่ชื่อว่าไข่เหี้ยขึ้นมาให้พระองค์เสวยแทน ต่อมาเป็นชื่อเป็นขนมไข่หงส์ แทนครับ ขอบคุณที่แวะมาอ่านครับ

  พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
  ขอแนะนำ ClassStart
  ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
  ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี