ตัวบ่งชี้การเรียนของผู้เรียน


ตัวบงชี้

วันนี้ผมขอเพิ่มตัวบ่งชี้การเรียนของผู้เรียนต่อจากคราวที่แล้วครับ

                                                ตัวบ่งชี้การเรียนของผู้เรียน

1.ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2.ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจนค้นพบความถนัดและวิธีการของตนเอง

3.ผู้เรียนทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม

4.ผู้เรียนฝึกคิดอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์จินตนาการตลอดจนได้แสดงออกอย่างชัดเจนและมีเหตุผล

5.ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงให้ค้นหาคำตอบแก้ปัณหาทั้งด้วยตนเองและร่วมด้วยช่วยกัน

6.ผู้เรียนได้ฝึกค้นรวบรวมขัอมูลและสร้างเสริมความรู้ด้วยตนเอง

7.ผู้เรียนเลือกทำกิจกรรมตามความสามารถตามถนัดและความสนใจองตนเองอย่างมีความสุข

8.ผู้เรียนฝึกตนเองให้มีวินัยและรับผิดชอบในการทำงาน

9.ผู้เรียนฝึกประเมิน ปรับปรุงตนเองและยอมรับผู้อื่นตลอดจนสนใจใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง

                                          ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

                                       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

ผุ้อ่านคงได้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้คราวหน้าเจออะไรดีๆจะเอามาฝากอีกนะครับ

หมายเลขบันทึก: 175504เขียนเมื่อ 5 เมษายน 2008 22:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 23:28 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี