พบดาวดวงใหม่

คุณอำนวย แห่ง รพ. บ้านแพรก อยุธยา -- รุ่งเพชร แสงทอง
ในการประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๗ เมื่อวาน   คุณประกิจ โพธิอาสน์เกิดป่วยกระทันหัน ต้องส่งตัวแทนมา ๒ คน    คือคุณเกษราภรณ์ สุขทรัพย์ศรี กับคุณรุ่งเพชร แสงทอง    คุณเกษราภรณ์ ถือเป็นเพื่อนเก่าของเราเพราะเคยเข้า workshop คุณอำนวย ที่บ้านผู้หว่าน   แต่คุณรุ่งเพชร แห่ง รพ. บ้านแพรก (๑๐ เตียง  ผ่าน HA หลายปีแล้ว   ผ่านทั้ง HA และ HPH) เป็นหน้าใหม่สำหรับวง สคส.    ไม่ใช่หน้าใหม่ แต่เป็น "ดาวดวงใหม่"  

   ตัวอย่างประโยคเด็ด

    "การสั่งสมเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น"

    "การรักและแผ่เมตตาแก่ผู้อื่นเป็นประจำวัน"

   "กิจกรรมปลุกใจให้กลุ่ม ก่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้"

   "ไวในการจับอารมณ์ของสมาชิกและกลุ่ม"

เหล่านี้คือ "ขุมความรู้"  สำหรับ "คุณอำนวย" ที่ทรงคุณค่ายิ่ง

 

วิจารณ์ พานิช

๒๙ กค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

รุ่งเพชร
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ กับกำลังใจที่มอบให้ และดีใจนะคะ ที่มีเวทีหลายแบบ หลายช่องทางเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จาก สคส.ให้กับคนทำงานในพื้นที่ ดีใจที่มีคณาจารย์ที่เปี่ยมด้วยเมตตาและบุคลิกลักษณะของกัลยาณมิตรเป็นแบบอย่างแก่ผู้คนที่ได้เรียนรู้ เพื่อการแบ่งปันเมตตานี้ต่อไป หลังจากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาร่วมเดินทางในเส้นทางนี้แล้ว รู้สึกว่า การเดินทางนี้มีความงดงาม มีสิ่งดีๆ มากด้วยคุณค่าที่เรียงรายอยู่ริมทางอย่างไม่รู้จบ ขึ้นอยู่กับใจเราที่จะจดจ่อและเลือกที่จะมองจริงๆ ขอบคุณ นะคะ