KM กับบริษัท Matsushita Electric Industrial Company

จากอณูสู่อาณาจักร

             บริษัท Matsushita Electric Industrial Company

- เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอิเล็คทรอนิคที่ใหญ่ที่สุดในโลก

- มีสาขากว่า 200 แห่ง ใน 45 ประเทศ

- มีพนักงานกว่า 200,000 คน

            ด้วยสโลแกนว่าจะเป็น "บริษัทที่ค้นหาความเป็นไปได้" เราจะมาดูกันว่าเค้าทำอย่างไรในการนำเอาความรู้ที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นกระจายไปจนทั่วทั้งบริษัท

            ความสำเร็จของ Matsushita มาจากลักษณะ 4 ประการของการสร้างความรู้ ดังนี้

ประการแรก :ขยายการสร้างความรู้อย่างกว้างขวางไปทั่วทุกระดับชั้น เนื่องจากเล็งเห็นถึงว่าจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริง

ประการที่สองการสร้างสภาพเงื่อนไขที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนความรู้ทั้ง 4 รูปแบบ ยกตัวอย่าง การให้ข้อมูลการขายที่ทันสมัยกับทีมวิจัยและได้พัฒนาปรับโครงสร้างองค์การใหม่ เพื่อให้ฝ่ายต่างๆมีอิสระในการทำงาน รวมทั้งตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเพื่อกระต้นการแบ่งปันความรู้โดยนัยในหมู่พนักงานเอง

ประการที่สาม สร้างความรู้อย่างต่อเนื่องจากการสร้างนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง

ประการที่ 4 ให้ความสำคัญกับคุณค่าของทีมที่มีการจัดการบริหารจัดการตนเองต่อกระบวนการเรียนรู้ขององค์การ เพราะการสร้างสรรค์ความรู้จะเกิดขึ้นเมื่อสมาชิกในแต่ละทีมแบ่งปันความรู้โดยนัยในสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทีมงานมีอิสระในการพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดความคิดดีๆในการปรับปรุงงาน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน share ideaความเห็น (0)